Kuinka kassajärjestelmät helpottavat ravintolan kanta-asiakasratkaisua?

Mietimme anniskeluravintoloiden kanssa usein, tarvitaanko kanta-asiakasratkaisua ravintolassa. Kanta-asiakasohjelma yhdistettynä ravintolan kassajärjestelmään tukee anniskeluravintolan asiakaskokemusta, brändiä ja ravintolan myyntiä. Anniskeluravintolassa johtamisen apuna, mittareina, toimivat kanta-asiakkaiden käyntien määrä, asiakasrekisterin kasvu ja kanta-asiakkaiden ostojen määrä. Monipuoliset kassajärjestelmät helpottavat kanta-asiakasratkaisun käyttöönottoa tarjoamalla useita avoimia rajapintoja kassajärjestelmän integroimiseksi muihin järjestelmiin.

Parempi asiakasymmärrys ja nopeasti kasvava asiakasrekisteri auttavat ravintolapäällikköä päätösten tekemisessä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Ravintoloissa käytössä olevat kassajärjestelmät ovat tärkeässä roolissa myös kanta-asiakasratkaisun käyttöönotossa. Kassajärjestelmä mahdollistaa helpon kanta-asiakasjärjestelmän käyttöönoton ja käytön. Voidaanko kassajärjestelmässä hyödyntää integraatioita esimerkiksi asiakaskäyntien mittaamiseen? Kyllä.

 

 

Kanta-asiakaskortti kannattaa integroida kassajärjestelmään

 

Oliko käytössäsi yksinkertainen kanta-asiakaskortti anniskeluravintolassasi? Se on helpoin toteuttaa analogisella pahvikortilla tai muovikortilla. Valitettavasti analoginen kanta-asiakaskortti ei ole yhtä informatiivinen kuin digitaalista teknologiaa hyödyntävät älykkäät mobiilikortit.

Kassajärjestelmät tukevat kanta-asiakasohjelmia valmiilla integraatiolla, jotka hyödyntävät avointa rajapintaa monipuolisesti. Asiakasohjelma voi rakentua käyntien mittaamiseen tai kanta-asiakkaan palkitsemiseen etukupongeilla hänen tullessa ravintolaan. Asiakastiedon kerääminen asiakasymmärryksen kasvattamiseksi on yksinkertaista eikä kuluta ravintolan henkilökunnan aikaa kohtuuttomasti. Panostamalla kanta-asiakasohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen, tukee investointi ravintolan tulosta ja vahvistaa ravintolan brändiä. Vahva brändi tukee asiakasvirtaa myös tulevaisuudessa talouden heikkoina aikoina.

Jos kassajärjestelmäsi ei ole integroitavissa kanta-asiakasratkaisuun vielä, ota yhteyttä kassajärjestelmän toimittajaan ja kerro tarpeestasi. Kanta-asiakasjärjestelmissä on avoin rajapinta kasajärjestelmäintegraatiota varten.

 

 

Miksi kuluttajan kannattaa tunnistautua ostosta tehdessä?

 

Tunnistautuminen eli kanta-asiakaskortin käyttäminen kassalla kasvattaa anniskeluravintolan kanta-asiakasmyyntiä. Suomessa muovinen kanta-asiakaskortti on tullut tutuksi S-ryhmän vihreän kortin ja K-kauppojen Plussa kortin kautta. Kun ostat kaupasta, saat jotain. Kuluttajat ovat tottuneet tunnistautumaan kanta-asiakkaaksi kassalla.

Anniskeluravintolassa ( Pubi, Yökerho, Klubi, Kapakka, Juottola, tai muu erikoisoluiden ystävien ravintola ) yksinkertainen kanta-asiakaskortti kannattaa toteuttaa hyödyntämällä pitkälle kehitettyä yksinkertaista kanta-asiakasratkaisua ja monipuolista kassajärjestelmää. Toimivalla kanta-asiakasratkaisulla saadaan mitattua myös kanta-asiakkaiden fiilis kysymyksellä lähettämällä kysymys suoraan puhelimeen.

 

Kassajärjestelmät, asiakasrekisteri ja sen kasvattaminen palkitsemalla ravintolan asiakkaita kanta-asiakasohjelmalla. Tarvitseeko ravintola 20 000 asiakkaan asiakasrekisteriä myynnin kasvattamiseksi ja kehittämiseksi?

 

 

Kassajärjestelmä ja yksinkertainen brändin mobiilikortti tukevat asiakkaan maksukokemusta

 

Intellipocket on toimittanut useille ravintoloille kanta-asiakasratkaisun. Anniskeluravintoloissa nopein tapa ottaa kanta-asiakasratkaisu käyttöön on tunnistaa kanta-asiakas ja käyttää kassassa kanta-asiakkaille suunnattua hinnastoa kanta-asiakasetuna. Ratkaisu on ollut käytössä ravintoloissa kymmeniä vuosia. Mobiilikortin kanssa kassajärjestelmän käyttäminen on helppo ja ympäristöystävällistä kun kaikilla kanta-asiakkailla on älypuhelimessaan kanta-asiakaskortti.

Riippuen ravintolan kassaratkaisusta, kanta-asiakasratkaisussa voidaan mitata myös muitakin asioita, kuten ravintolassa käyntien määrä, ostojen määrä tai käytettyjen kanta-asiakkaiden etukuponkien käyttöä. Näiden tunnistettujen tapahtumien avulla voidaan tehdä ravintolan oman tiedon avulla ( First-Party-Data ) asiakassegmenttejä, jotka perustuvat asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Tämä on helppoa kuin kahvin juominen. Käytännössä yksinkertainen ravintolan kanta-asiakasratkaisu toimii taustalla automaattisesti keräten ravintolalle tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi.

Ravintoloissa paljon käytössä olevia kassajärjestelmiä ovat Kassamagneetin Restolution ja Tulopos yrityksen kassajärjestelmät. Nämä tukevat ravintoloiden nykyaikaisia  kanta-asiakasratkaisuja.

Tutustu tästä ilmaiseen demoon, Intellipocket Yammy Pass, joka toimii yksinkertaisena Wallet Passina älypuhelimessa. Se asentuu turvallisesti ja automaattisesti älypuhelimen lompakkoon. Testaa Yammy -pass tästä linkistä.  Yammy Pass toimii mobiilikortti -tunnisteena Restolution kassajärjestelmässä visuaalisena tunnisteena mobiilikorttina, brändin QR-koodina tai ravintolabrändin Wallet Pass NFC -tunnisteena ( Apple / Google Wallet Pass ). Älypuhelimessa Wallet Passissa käytetävä NFC on erilainen, monipuolisempi standardi kuin jo 20 vuotta markkinoilla ollut NFC tunniste maksukorteissa.

Restolution kassajärjestelmässä voidaan käyttää myös Intellipocket Loyalty kanta-asiakassovellusta. Intellipocket on toimittanut kanta-asiakassovellusta mobiilikortilla useita vuosia. Se on laajasti käytössä Suomessa ja pohjoismaissa. Intellipocket Loyalty -ratkaisu on integroitu Restolution kassajärjestelmään avoimien API rajapinnan kautta, kuten Intellipocket Wallet Pass ratkaisu. Testaa Intellipocketin ilmainen ClubApp -kanta-asiakassovellus. Sen avulla pääset tutustumaan sovelluksessa olevaan ClubApp -korttiin sekä kanta-asiakassovelluksen ominaisuuksiin. Taustajärjestelmästä voidaan pureutua tietoon ja mobiilisovelluksen hallintatyökalulla ravintolan pystyy muuttamaan sovelluksen sisältöä koska tahansa.

 

 

Anniskeluravintolan kassajärjestelmät ja integroitu kanta-asiakasratkaisu on helposti laajennettavissa

 

Anniskeluravintolan kanta-asiakasratkaisu on helppo ottaa käyttöön kassajärjestelmäintegraatio kanssa. Kanta-asiakasratkaisun käyttöönottoaika on noin kaksi viikkoa silloin kun ravintolassa on käytössään esim. Restolution kassajärjestelmä. Intellipocketin kanta-asiakasratkaisu on modulaarinen ja se on helposti laajennettavissa tulevaisuudessa.

Alla esimerkki pienen tai keskisuuren ravintolan kanta-asiakasratkaisun käyttöönottovaiheista monipuolisella kassajärjestelmällä.

 

Anniskeluravintolan kanta-asiakasratkaisut ja Restolutionin kassajärjestelmät:

1. Kanta-asiakasratkaisun tavoitteiden määrittely.

Ensimmäiseksi ravintolapäällikön kannattaa luoda selkeät tavoitteet, joita halutaan saavuttaa kanta-asiakasohjelman avulla. Esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden houkutteleminen tai lojaalien asiakkaiden palkitseminen.

Määrittele palkitsemisjärjestelmä: Seuraavaksi sinun tulee määritellä, millä tavalla haluat palkita asiakkaitasi. Esimerkiksi voit antaa asiakkaille alennuksia, ilmaisia tuotteita tai tarjota erityisiä etuja.

Luo kanta-asiakasohjelman säännöt: Kirjoita yksinkertaiset ja selkeät säännöt kanta-asiakasohjelmalle. Tämä auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten ohjelma toimii ja miten he voivat saada palkintoja.

2. Tarvittavien kanta-asiakasohjelman käyttöönotto ravintolan kassajärjestelmän kanssa. Kanta-asiakasohjelma on GDPR yhteensopiva ja kanta-asiakasrekisteri on 100% ravintolan omistama. Kanta-asiakaskortti on yrityksen brändin näköinen, hajuinen ja makuinen.

3. Kanta-asiakkaan tunnistaminen

• visuaalisesti brändin omasta kanta-asiakaskortista ( asiakasta ei tunnisteta kassalla )

• kanta-asiakaskortin QR-koodi toimii kanta-asiakastunnisteena ja se skannataan viivakoodin lukijalla kassaan

• mobiilikortti tunnistetaan NFC tunnisteella älypuhelimesta nopeasti, kassajärjestelmään on kytketty NFC lukija joka tunnistaa kanta-asiakkaan älypuhelimesta

4. Hyödynnetään kertynyttä asiakastietoa markkinoinnissa

5. Markkinoi ravintolan kanta-asiakasohjelmaa verkkosivuillasi, ravintolassasi, kouluta henkilökunta ja markkinoi sosiaalisesa mediassa. Käytä myös maksettua mainontaa! Rakennetaan automaatio markkinoinnin tueksi.  esim. asiakkaan palkitseminen

6. Kehitetään kanta-asiakkaiden hinnastoa ja ohjataan asiakkaan ostokäyttäytymistä ravintolan katteen parantamiseksi

7. Hyödynnetään syntyvää tietokantaa helposti intellipocket Loyalty -työkalulla

8. Lisätään tarvittavia moduleita kanta-asiakasohjelmaan esimerkiksi suositteluohjelma ( affiliate ), toinen asiakasohjelma, asiakastasoja kuten VIP asiakkaat tai Rauta, Bronssi ja timanttitasot, jne…

9. Lisätään tunnistettujen ostojen mittareita, parannetaan asiakasymmärrystä ja asiakkaiden sitoutuneisuutta sekä hyödynnetään kassajärjestelmien kokonaisratkaisua integraatioineen.

Kanta-asiakasohjelmat ja kassajärjestelmät tukevat ravintolan liiketoiminnan kehittämistä yhdessä toimipisteessä tai kaikissa ketjun toimipisteissä.

 

 

Kuinka kassajärjestelmät toimivat kanta-asiakaskortin kanssa?

Intellipocket on toteuttanut useille anniskeluravintoloille kanta-asiakasratkaisun yhdessä Restolution kassajärjestelmän kanssa. Monissa ratkaisuissa on hyödynnetty Intellipocket Loyalty POS -rajapintaa sekä Intellipocket tilausrajapintaa. Intellipocket ratkaisut pystyvät toimimaan yhdessä esimerkiksi CRM, ERP, CDP, verkkokauppa -ratkaisujen kanssa master- tai slave -moodissa.

 

Lisätietoja kanta-asiakasratkaisusta laadukkaan kassajärjestelmän rinnalla ja ratkaisun hyödyistä Intellipocketin omissa blogiartikkeleissa: