Rekisteriseloste


Rekisterin ylläpitäjä:
Intellipocket Oy
Y-tunnus: 2295953-8

Otakaari 7
02150 Espoo

p. 044 751 5454
info@intellipocket.com (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)


Rekisteri- ja tietosuojavastaava:
Arto Kunnola, Myyntijohtaja


Rekisterin nimi:
B2B -kontaktirekisteri


Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Intellipocket Oy noudattaa B2B -kontaktirekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Intellipocket Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket.

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.


Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi
B2B -kontaktirekisteriä kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset tiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen B2B-markkinointi.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

B2B -kontaktirekisteriä kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan markkinointiviestintään. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liittyvät markkinointiluvat.

Tietoja käsitellään vain yrityksen B2B-markkinoinnin puitteissa.

Rekisterin tietolähde on yrityksen CRM-järjestelmä, demosovelluksen tilaukset ja ostetut kontaktilistat.


Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Mobiilinumero
Sähköposti
Työnantaja
Työhön liittyvä titteli ja rooli
Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot


Täsmällisyys
Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.


Tekninen alusta:
PipeDrive, MailChimp ja Intellipocket-tietokanta.


Säilytyksen rajoittaminen
Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Intellipocket Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista B2B-markkinoinnin kannalta.


Eheys ja luottamuksellisuus
Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Intellipocket Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Intellipocket Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.


Osoitusvelvollisuus
Erikseen pyydettäessä Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

Intellipocket Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.


Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Intellipocket Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Intellipocket Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.

Asiakkaiden rekrytointi

Tehosta asiakasrekisterin kasvua

Yritykset vähättelevät kanta-asiakasohjelman merkitystä, jos ohjelman asiakasrekisterin koko on pieni. Kysymys kuuluukin, millä tavalla yritys on yrittänyt kasvattaa rekisteriä? On harhaa kuvitella, että valittu järjestelmä kasvattaa rekisteriä tekemättä itse mitään. Tai vaihtamalla järjestelmä, rekisteri alkaisi itsekseen kasvamaan. Pysähdy hetkeksi miettimään ja tehosta asiakasrekisterin kasvua.

Lue lisää

Ostojen kohdistaminen

Kasvata kanta-asiakasohjelman aktiivista käyttöä

Ostoja mittaavien ohjelmien haaste on saada asiakas ja kuitti yhteen. Mitä enemmän tunnistettuja ostoja kirjataan, sitä hyödyllisempi ohjelma on. Kasvata kanta-asiakasohjelman aktiivista käyttöä kasvattamalla rekisteröityneiden asiakkaiden määrää, käyttämällä asiakkaiden mukana kulkevaa tunnistetta ja vaivattomalla tunnistautumisella.

Lue lisää

Mielikuvan vahvistaminen

Maksimoi kuluttajan sitoutuminen brändiin

Wallet-passi on yksinkertainen tapa saada brändille aitiopaikka asiakkaan puhelimesta. Päivittäin näkyvä mobiilikortti pitää brändin asiakkaan mielessä. Maksimoi kuluttajan sitoutuminen brändiin käyttämällä yrityksen omaa tunnistetta. Asiakas tallentaa yritykselle brändätyn mobiilikortin puhelimen Googlen tai Applen Walletiin. Eli sinne, missä hänen pankkikortti, luottokortti ja lentolippu ovat.

Lue lisää

Asiakastietojen arvostus

Turvaa asiakkaan tietojen oikeellisuus

Kuvittele tilanne, jossa Sauli Naantalista ostaa lahjakirjan. Kassalla kysytään Saulilta puhelinnumeroa kirjaoston kohdistamiseksi asiakkuuteen. Haluaisiko Sauli huutaa puhelinnumeronsa kassalla? Turvaton tunne omista henkilötiedoista vähentää asiakkaiden kiinnostusta ohjelmaan. Turvaa asiakkaan tietojen oikeellisuus Wallet-passilla.

Lue lisää

Tilaa
demo