Rekisteriseloste


Rekisterin ylläpitäjä:
Intellipocket Oy
Y-tunnus: 2295953-8

Otakaari 7
02150 Espoo

p. 044 751 5454
info@intellipocket.com (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)


Rekisteri- ja tietosuojavastaava:
Arto Kunnola, Myyntijohtaja


Rekisterin nimi:
B2B -kontaktirekisteri


Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Intellipocket Oy noudattaa B2B -kontaktirekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Intellipocket Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket.

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.


Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi
B2B -kontaktirekisteriä kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset tiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen B2B-markkinointi.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

B2B -kontaktirekisteriä kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan markkinointiviestintään. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liittyvät markkinointiluvat.

Tietoja käsitellään vain yrityksen B2B-markkinoinnin puitteissa.

Rekisterin tietolähde on yrityksen CRM-järjestelmä, demosovelluksen tilaukset ja ostetut kontaktilistat.


Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Mobiilinumero
Sähköposti
Työnantaja
Työhön liittyvä titteli ja rooli
Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot


Täsmällisyys
Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.


Tekninen alusta:
PipeDrive, MailChimp ja Intellipocket-tietokanta.


Säilytyksen rajoittaminen
Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Intellipocket Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista B2B-markkinoinnin kannalta.


Eheys ja luottamuksellisuus
Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Intellipocket Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Intellipocket Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.


Osoitusvelvollisuus
Erikseen pyydettäessä Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

Intellipocket Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.


Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Intellipocket Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Intellipocket Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.

Kokeile itse!

Lataa ilmainen kanta-asiakasohjelman demo puhelimeesi!

Demon avulla voit tutustua Intellipocketin ainutlaatuiseen sovelluslevitykseen. Yksi sovellus – yksi sisältö: Android ja iPhone. Sijoita oma brändisi demoon. Pohdi miten ominaisuudet edistäisivät liiketoimintaasi tai kohentaisivat jäsenkokemusta. Lataa ilmainen demosovellus!

Tilaa demo puhelimeesi

Säästä ymäristöä!

Tee ympäristöteko! Uudista jäsenkortti sähköiseksi mobiilikortiksi

Media on uutisoinut paljon muovin haitoista. Yhdistysten ja yritysten jäsenkorteissa muovin käyttämisen vähentäminen on varmasti kaikkien suunnitelmissa. Samalla uusi toimintamalli ja jäsenkortti -muutos mahdollistaa uusien digitaalisten työkalujen käyttöönoton.

Lue lisää

Digitalisoi asiakaskokemus

Mobiilikortti digitalisoi asiakaskokemuksen

Leimakortteja on käytetty ravintoloissa ja kahviloissa kymmeniä vuosia. Se on toimiva konsepti mutta se ei mahdollista tiedon keräämistä, kuten kuka korttia käyttää. Mobiilikortti korvaa perinteisen pahvisen leimakortin ja tarjoaa samalla useita asiakaskokemusta parantavia työkaluja yrityksen käyttöön.

Lue lisää

Brändin kanta-asiakkuus

B2C brändin asiakasrekisteri helposti – digitaalinen leimakortti

Kun brändin asiakasrekisteri puuttuu, kuulostaako tutulta?
“Meillä ei ole asiakasrekisteriä”

“Jälleenmyyntiketjut omistavat asiakasrekisterin”“Nykyisin emme vieläkään tunne asiakkaitamme.“

“Meillä ei ole rajapintaa kuluttaja-asiakkaissa.“

Lue lisää

Tilaa
demo