Rekisteriseloste

 

Rekisterin ylläpitäjä

Intellipocket Oy
Y-tunnus: 2295953-8

Otakaari 5, A Grid
02150 Espoo

p. 044 751 5454
info@intellipocket.com (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)

 

Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Jyri Kaarlela, Myyntijohtaja

 


Rekisterin nimi

B2B -kontaktirekisteri

 


Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys


Intellipocket Oy noudattaa B2B -kontaktirekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Intellipocket Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket.

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

 


Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi


B2B -kontaktirekisteriä kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset tiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen B2B-markkinointi.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

B2B -kontaktirekisteriä kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan markkinointiviestintään. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liittyvät markkinointiluvat.

Tietoja käsitellään vain yrityksen B2B-markkinoinnin puitteissa.

Rekisterin tietolähde on yrityksen CRM-järjestelmä, demosovelluksen tilaukset ja ostetut kontaktilistat.


 

Rekisterin tietosisältö


Etunimi
Sukunimi
Mobiilinumero
Sähköposti
Työnantaja
Työhön liittyvä titteli ja rooli
Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot

 


Täsmällisyys


Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

 


Tekninen alusta

PipeDrive, MailChimp ja Intellipocket-tietokanta.

 

Säilytyksen rajoittaminen


Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Intellipocket Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista B2B-markkinoinnin kannalta.

 


Eheys ja luottamuksellisuus


Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Intellipocket Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Intellipocket Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

 


Osoitusvelvollisuus


Erikseen pyydettäessä Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.
Intellipocket Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

 


Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja


Intellipocket Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Intellipocket Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.