Asiakasrekisteri ja sen kasvattaminen palkitsemalla ravintolan asiakkaita kanta-asiakasohjelmalla. Tarvitseeko ravintola 20 000 asiakkaan asiakasrekisteriä myynnin kasvattamiseksi ja kehittämiseksi?

Tarvitaanko yökerhossa 20 000 asiakkaan rekisteriä? Palkitse yökerhon kanta-asiakas

Yökerhon myynnistä suuri osa tulee toistuvasti ostavista asiakkailta. Eräs asiakkaamme hallitsee yli 20 000 kanta-asiakaan rekisteriä. Mihin yökerho tarvitsee tätä tietoa? Asiakkaat tunnistamalla ja palkitsemalla parannetaan asiakaskokemusta ja kasvatetaan kannattavuutta. Tyytyväisille kantis -asiakkaille lisämyynti on helppoa!

Yökerhon, pubin tai muun anniskeluravintolan kanta-asiakkailla jäsenkorttina on toiminut muovinen tai pahvinen tunniste jäsenkortti. Kanta-asiakasohjelman digitalisointi on modernin ravintolan tapa toimia. Digitaalinen mobiili kantis-kortti, ravintolan oma asiakasrekisteri ja toistuvat asiakaskohtaamiset ovat monipuolisia työkaluja anniskeluravintolan toiminnan kehittämisessä. Nämä mahdollistavat asiakkaiden palkitsemisen yökerhon käynneistä. Upeita ravintoloita, joissa Intellipocketin kanta-asiakasjärjestelmä on käytössä löytyy useita. Ne pohjautuvat asiakkaiden toisuviin asiakaskohtaamisiin ja uusiin myyntimahdolisuuksiin. Käyntiseuranta -ratkaisu löytyy mm. Sports Academy, Karma, Sokos Hotelli Vantaa SVAC, ja DTM.

 

 

Kuinka pubin ja yökerhon kanta-asiakas voidaan palkita?

 

Suomessa kuluttajille on hyvin tuttua kanta-asiakkaiden ostoista palkitseminen. Anniskeluravintoloissa lainsäädäntömme kieltää palkitsemisen alkoholin ostoista. Kuinka hyviä yökerhon ja anniskeluravintolan kantis -asiakkaita voidaan palkita lojaalistsa asiakkuudesta?

Intellipocket on rakentanut kanta-asiakas konseptiin työkaluja yökerhoille ja anniskeluravintoloille. Näiden avulla yökerho pystyy tunnistamaan kanta-asiakkaan, rakentamaan oman markkinointiasiakasrekisterin, palkitsemaan sitoutuneita asiakkaita sekä osallistamaan asiakkaitaan. Kuinka tämä onnistuu? Tämä on oman blogin arvoinen aihe mutta alla muutamia ajatuksia palkitsemisesta ja syistä siihen.

 

 

Yökerhon oma kanta-asiakas -rekisterin rakentaminen onnistuu jäsenkorttia näyttämällä

 

Tullessaan ravintolaan kanta-asiakas tunnistautuu näyttämällä mobiilia kanta-asiakas-, VIP- tai jäsenkorttia. Tunnistautuminen voidaan suorittaa jokaisessa asiakaskohtaamispisteessä kuten jonossa, narikassa, ovella tai tunnistautumiselle erikseen varatulla alueella ravintolan tiloissa. Tunnistautumisen avulla asiakas saa yökerhon käyntimerkinnän ja se  mahdollistaa asiakkaiden käyntiseurannan.

Kuinka kantis-asiakas tunnistetaan? Tunnistautumiseen käytetetään 2d-viivakoodinlukijaa tai esim. iPadissä olevaa itsepalveluna toimivaa mobiilisovellusta. Tunnistautumisen yhteydessä Intellipocketin kanta-asiakasjärjestelmä rekisteröi kanta-asiakkaan käynnin. Käyntimerkintä on kanta-asiakasjärjestelmän mittari ( triggeri ), jonka avulla kanta-asiakkaita voidaan palkita ravintolan oman asiakasohjelman mukaisesti. Kun asiakas on käynyt esimerkiksi kuusi kertaa, voidaan asiakas palkita esimerkiksi etukupongilla narikkaan, sisäänpääsyyn, VIP kuponki jonon ohi jne. Pienillä asioilla on suuri vaikutus kantis-ohjelmasa. Helppoa!

Yökerhon kanta-asiakasohjelman avulla ravintola sitouttaa asiakkaan käymään useammin ja  toistuvat ostot nousevat ( =myynnin kasvu). Ravintola muodostaa asiakasrekisteriä markkinointia varten. Asiakasrekisterin avulla kanta-asiakkaat saavat etuja tai erikoispalvelua yökerhossa. Markkinointirekisteri pitää huolen myös kuluttaja-asiakkaiden markkinointiluvista. Asiakasrekisteriin kertynyttä tietoa voidaan seurata esimerkiksi Intellipocketin Loyalty -taustajärjestelmästä.

 

 

Käyntilaskurin automatisointi helpottaa yökerhon asiakasohjelmaa

 

Yökerhon tai anniskeluravintolan oma kanta-asiakasohjelma kehittää ravintolan brändiä. Anniskeluravintolan kanta-asiakasohjelmassa ei palkita asiakasta alkoholin ostosta ( koska alkoholilaki ) mutta mitataan ja palkitaan ravintolassa käyntejä.  Jokainen ravintola määrittää itse omien kanta-asiakkaiden palkitsemisrajan sekä -tavan.

Yksinkertainen on kaunista. Leimakortti on toiminut hyvin monella kaupan sektorilla asiakkaita sitouttavana työkaluna. Leimakorttiin kerätään jotain, esimerkiksi lounasleimoja, ostoleimoja, ostobonusta tai asiakaskäyntejä. Anniskeluravintola voi mitata asiakkaan käyntejä ja palkita niistä. Asiakkaan saavutettua esim. kahdeksan käynnin raja, yökerhon kanta-asiakkaita voidaan palkitaan automaattisesti esimerkiksi pääsylipuilla, narikkalipuilla, etukupongeilla pääsylippuihin tai suolaiseen juoman yhteydessä, jne. Palkitseminen automatisoidaan taustajärjestelmään kanta-asiakasohjelman luonnin yhteydessä. Mitä tämä merkitsee anniskeluravintolalle? Kanta-asiakas on käynyt ravintolassa kahdeksan kertaa eli ravintola on samalle vanhalle hyvälle asiakkaalle voinut myydä asiakaskohtaamisten kautta yli kahdeksan kertaa ravintolan tuotteita. Kuinka asiakaskohtaamiset on hoidettu ravintolassasi?

Automaation avulla vapautetaan ravintolan henkilökunnan aikaa. Henkilökunta voi keskittyä asiakaspalveluun ja kanta-asiakasohjelma pyörii taustalla normaalin yökerhon ja anniskeluravintolan toiminnan yhteydessä. Kanta-asiakasohjelma ei ole markkinoinnin työväline vaan kanta-asiakkaita sitouttava ja myyntimahdollisuuksia kasvattava eli koko ravintolan liiketoimintaa kehittävä työväline.

 

Yökerhon ja anniskeluravintolan kanta-asiakas ohjelma perustuu Intellipocket käyntiseurantaan ja käyntilaskuriin

 

 

Esimerkki yökerhon kanta-asiakkaan käynneistä palkitsemisesta

 

Maija on liittynyt yökerhon kanta-asiakkaaksi. Hän on ladannut yökerhon oman kanta-asiakassovelluksen ( natiivi- tai winapp-mobiilisovellus ) tai tunnistekortin ( wallet pass -jäsenkortti ). Yökerho haluaa palkita kanta-asiakkaitaan joka kuudennen käyntikerran jälkeen vapaalipulla seuraavaan ravintolan teematapahtumaan. Maija on sitoutunut asiakas ja käy yökerhossa usein ystäviensä kanssa. Kuudennen käyntikerran jälkeen Maija huomaa saaneensa automaattisesti mobiilisovellukseen Yökerhon vapaalipun. Samalla Maija huomaa käyntilaskurin nollaantuneen ja hän voi aloittaa uuden kuuden kerran keräämisen.

Yökerho palkitsee oman brändinsä mukaisella tavalla kanta-asiakkaita. Tyypillisiä palkintoja ovat mm. Ilmainen narikka-, vapaa pääsy-, etukuponki yökerhon baarimenuun, VIP-kuponki jonon ohitse tms. yökerhon toimintaa tukeva palkinto.

 

 

Mitä mittareita yökerhon kanta-asiakasohjelmasta voidaan saada?

 

Kanta-asiakasratkaisu on investointi. Sen odotetaan tuottavan lisää myyntiä, parasta asiakaskokemusta ja nostavan yökerhon kannattavuutta. Kirjoitimme asiakkaamme lounasravintolaketjusta asiakastarinan, case-esimerkin korona-ajan menestyksestä kanta-asiakasohjelman kanssa. Löydät sen täältä.

Asiakkaamme tietävät tarkemmin kuinka kanta-asiakasratkaisu on toiminut mutta myynnin kasvu on se tärkein. Jokainen ravintola elää myynneistä mutta voimme julkaista joitakin avainmittareita, joita asiakkaamme seuraavat aktiivisesti.

Eräässä yökerhossa on rakennettu yli 20 000 kanta-asiakkaan asiakasrekisteri joille on myönnetty käynneistä etukuponkeja yhtensä yli 1600 kpl. Asiakas pystyi helposti segmentoimaan asiakasrekisterin ja löytämään ns. VIP -asiakkaat.

Toisessa kanta-asiakkaat ovat suositelleet ko. anniskeluravintolaa yli 170 kertaa ystävilleen. Suosittelu on hyvä mittari yökerhosta ja kantis-ohjelman toimivuudesta

Yökerhoasiakkaamme on myöntänyt aktiivisille asiakkaille etukuponkeja yli 200 kpl. kahden vuoden aikana. Kuinka moni on lunastanut kupongin kertoo kanta-asiakasohjelman toimivuudesta ja asiakkaiden sitoutuneisuudesta.

Toisessa yökerhossa n. 10 000 asiakkaan rekisteristä on suositeltu ystäville ko. yökerhoa yli 2400 kertaa 4 vuoden aikana. Hieno määrä suosituksia!

Kyllä, näiden numeroiden jälkeen olemme seuraavalla tasolla kantisjärjestelmässä. Yksinkertainen on kaunista, jos anniskeluravintolan resurssit ovat vähissä, kannattaa panostaa leimakorttiajatukseen. Jos anniskeluravintola on osa Franchise -ketjua, löytyy keskuspaikasta todennäköisesti markkinointia puhuva henkilö. Jos ravintolapäällikkö tai markkinointia hoitava henkilö halua löytää lisämyyntipotentiaalia tai VIP -tapahtuman kutsulistaa, löytyy se näiden numeroiden kautta.

 

 

Mittareista tiedolla johtamisen kysymyksiin:

 

Voisiko esimerkki tunnuslukujen perusteella tehdä johtopäätöksiä yökerhon kehittämiseksi?

Mitä seuraavia toimenpiteitä voitaisiin tehdä että asiakasrekisterin määrää saadaan kasvatettua?

Mitä asioita täytyy asiakaspolulla kehittää jotta suositteluiden määrä kasvaisi?

Kuinka palkitsemme yökerhon suosittelijoitamme?

Ketkä ovat VIP asiakkaitamme ja minkä verran tämä kohderyhmä käy yökerhossa?

Kuinka aktivoimme kanta-asiakkaat, jotka eivät ole käyneet yökerhossa kuukauteen?

 

 

Voiko käyntiseurantaan pohjautuvaa kanta-asiakasjärjestelmää huijata?

 

Ihminen, rakentavan ajattelun mestari. Kanta-asiakasohjelmissa on joskus aukkoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden tai henkilökunnan oman edun tavoittelun maksimoimisen. Mobiiliaikakautena Intellipocketkin on havainnut useita huijausyrityksiä kanta-asiakasjärjestelmissä.

Nykyaikaiseen yökerhon kanta-asiakas -järjestelmään on rakennettu erilaisia mekanismeja jotka minimoivat huijatuksi tulemisen. Näistä esimerkkeinä mm. kanta-asiakas voi tunnistautua ravintolaan vain kerran vuorokaudessa tai jäsenkortissa on video tai animaatio joka estää Screen Shotin eli näyttökuvan käyttämisen tunnistautumisessa.

 

 

Yökerhon ja anniskeluravintolan kanta-asiakas -järjestelmän edut:

 

  • Keräämällä rekisterin asiakkaista ja heidän käyttäytymisestä tunnistat kannattavimmat asiakkaat.    
  • Rekisteröimällä käyntejä leimakortille nopeutat asiakkaiden ostojen tiheyttä.
  • Kerrasta myönnettävillä eduilla ohjaat asiakkaiden ostoja ja kasvatat ostoskorin kokoa.

 

Jos haluat lisätietoja kuinka yökerhoon, ravintolaan tai anniskeluravintolaan voidaan rakentaa kanta-asiakasohjelma Intellipocketin kanta-asiakasjärjestelmän avulla, käy tutustumassa lisää Intellipocketin ratkaisuun yökerhoille ja anniskeluravintoloille. Kanta-asiakasjärjestelmä, joka sitouttaa kantisasiakkaat toistuviin ostoihin ja asiakaskohtaamisiin.

Lisätietoja:

Jyri Kaarlela / myyntijohtaja / 040 141 9113 / jyri.kaarlela@intellipocket.com