Kanta-asiakasratkaisu brändille - Myyntiverkoston johtaminen Intellipocketin kanta-asiakasratkaisulla ja NFC kanta-asiakaskortin hyödyntäminen

Kanta-asiakasratkaisu brändille – Myyntiverkoston johtaminen

Kanta-asiakasratkaisu auttaa kuluttajatuotteiden ja -palveluiden myyntijohtajan työtä. Brändiyrityksellä on nykyään useita mahdollisuuksia kehittää jälleenmyyntiverkoston kautta tehtävää myyntiä. Oikeanlaisella konseptilla jälleenmyyjä sitoutuu asiakasohjelmaan ja kokee saavansa siitä hyötyä, investoimatta itse siihen euroakaan. Brändiyritys investoi rakentaakseen toimivan asiakasrekisterin, sitouttaakseen kuluttaja-asiakkaita tuotteisiin tai palveluihin sekä kasvattaakseen jälleenmyyjän myyntiä. Teknisesti tämä on mahdollista, mutta käytännössä markkinoijan konseptisuunnittelu ratkaisee menestyksen. Kanta-asiakasohjelma on investointi kokonaisuuteen, asiakaskokemuskeen. Kanta-asiakasohjelma ei ole markkinointikulu.

Tyypillisesti brändiyritys myy tuotteitaan jälleenmyyjien tai tukkureiden kautta. Usein asiakaskohtaaminen kuluttaja-asiakkaan kanssa jää toteutumatta. Tästä syystä asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen kehittäminen on vaikeaa. Yhteistyö jälleenmyyjien kanssa toimii usein erinomaisesti, myynti kehittyy ja kampanjat toimivat hienosti. Kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri on usein jälleenmyyjän omistuksessa ja sitä pääsee tuotebrändi harvoin hyödyntämään, vaikka resursseja olisi kuluttajamarkinoinnille. Kun erilaisia kampanjoita toteutetaan, myynti kehittyy, varastojen tyhjentyminen nopeutuu ja samalla rakennetaan brändin tuotepäällikölle tulevaisuuden työkuorma talousraportoinnin, hyvitysten ja jälleenmyyjien koulutusten ansiosta. Kaikki tämä voidaan välttää käyttämällä kanta-asiaiasjärjestelmää, jossa käytetään kanta-asiakas mobiilisovellusta sekä jälleenmyyjille on rakennettu erillinen moduli automaattista raportointia ja seurantaa varten.

 

 

Kanta-asiakasjärjestelmä on osa kanta-asiakasohjelmaa

 

Onneksi jokainen brändi rakentaa oman kanta-asiakasohjelmansa. Olemme huomanneet kuinka vaikeata kanta-asiakasohjelman rakentaminen on yrityksille ja siksi sparraamme mielellämme asiakkaitamme mm. teknologian ja automaation mahdollisuuksista. Teknisesti kanta-asiakasohjelma koostuu mobiilisovelluksesta, sovelluksen hallintatyökalusta, leimaustyökalu-portaalista ja jälleenmyynnin dashboard-työkalusta. Kanta-asiakasohjelmien helpottamiseksi, olemme rakentaneet näiden työkalujen avulla valmiita konsepteja osaksi brändiyrityksen kanta-asiakasohjelmaa.

Tässä muutama esimerkkeinä brändiyrityksen mobiilin kanta-asiakasjärjestelmän konsepteista.

 

1. Kuluttaja-asiakkaiden sitouttaminen brändiin, jota myydään jälleenmyyjän alueella

Kanta-asiakasjärjestelmän perustietoja kuluttaja-asiakkaasta ovat nimen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näiden tietojen lisäksi kuluttaja-asiakkaat arvostavat heille personoidun viestin lisäksi versiointia. Tätä voidaan tehostaa keräämällä lisätietoja esimerkiksi syntymäpäivä, sukupuoli, harrastus tai lemmikki. Myymäläketjujen kanta-asiakkaat voivat valita lempimyymälän, jota he käyttävät ja näin saadaan työkalu kuluttaja-asiakkaiden alueelliseen segmentointiiin. Kanta-asiakasohjelman suunnittelu ja sen vaiheet on helppo toteuttaa osaavan tiimin ja järjestelmätoimittajan avustuksella.

 

2. Valmis suosittelukonsepti kuluttaja-asiakkaille – palkitseva suositteluohjelma kasvattaa asiakasrekisteriä

Puskaradio, se nopein ja konvertoivin markkinointikanava. Kanta-asiakasjärjestelmässä on valmiina suosittelumoduli. Kanta-asiakasohjelmaan kuuluvan on helppo suositella ystävälle ja tutulle hyvin toimivaa brändin kanta-asiakasohjelmaa. Brändin kanta-asiakasohjelma voi saada ison suosion hyvin nopeasti kun puskaradiota osataan oikein käyttää. Tämä mahdollisuus kasvattaa nopeasti asiakasrekisteriä ja kerää yhteen samankaltaisia kuluttaja-asiakkaita. Kun kanta-asiakasohjelmana on liittynyt paljon kuluttaja-asiakkaita, voidaan heille kohdistaa juuri oikeanlaista markkinointia perustuen brändin oman datan tietoihin. Jos käytössäsi on jo kanta-asiakasjärjestelmä, tiedätkö kuka datan omistaa oikeasti?

Suositteluohjelmaa kannattaa hyödyntää. Sen avulla voidaan seurata suosittelun tuloksia, palkita suosittelijaa, käyttää tietoa kohderyhmän segmentointiin , jne. Suosittelijoiden palkitseminen on helppo automatisoida esimerkiksi suositteluohjelman vaiheeseen jossa uusi kanta-asiakas tekee ensimmäisen bonuksena tai leimaan oikeuttavan ostoksen.

 

3. Me rakastamme manuaalista työtä ja lappujen käsittelyä! Not.

Kanta-asiakasohjelman osien automatisointi on nykypäivää. Manuaalista työtä kannattaa välttää! Siksi kaikki analoginen kuten pahvisen leimakortit, kampanja kupongit, raporttilistat, hyvityslaskelmat jne. kannattaa digitalisoida ja hyödyntää sen tuomaa automatisointi mahdollisuutta. Kuluttaja-asiakkaita on helppo palkita erilaisissa asiakaskohtaamispisteissä. Näiden palkintojen avulla kuluttaja kokee saavansa oikeasti hyötyä kanta-asiakasohjelmasta ja samalla kasvattaa sitoutumistaan siihen.

Tyypillisimpiä esimerkkejä kuluttaja-asiakkaan palkitsemisesta ovat

 • Kanta-asiakasohjelmaan liittyminen
 • Saapuminen esim. majoituskohteeseen
 • Aktiivisten ja VIP asiakkaiden palkitseminen tietyissä pisteissä kanta-asiakasohjelmaa
 • Hiipuvien asiakkaiden herättäminen
 • Asiakasohjleman leima- tai bonuskortin täyttymisestä
 • Asiakasluokasta seuraavaan siirtyminen

Kerran suunniteltu on jo puoliksi tehty. Annetaan automatisoidun järjestelmän hoitaa toinen puoli. Kanta-asiakasjärjestelmän hyötyjä pääsee seuraamaan erillisestä dashboardista. Voisiko yrityksesi myyntisuppilossa hyödyntää automatisointia asiakaskohtaamista lojaalille kuluttaja-asiakkaalle?

 

4. Kanta-asiakasratkaisu kanta-asiakkaiden segmentointi alueellisesti tai toimipistekohtaisesti

Yrityksillä, joilla on useita toimipisteitä, on tarvetta viestiä kuluttaja-asiakkaille paikallisesti. Kohdentamisen voi personoida esimerkiksi Tampereen toimipisteen asiakkaille tai versioida esimerkiksi miehille Turun alueella. Kampanjointi näille kohderyhmille on erityisen tärkeätä jos esimerkiksi brändin toimipiste muuttaa alueella uuteen toimipisteeseen tai ko. alueen toimipisteen myynti tarvitsee erityistä huomiota.

 

5. Kanta-asiakasratkaisulla markkinointilupien hallinta on helppoa!

Hyvin toimiva brändiyrityksen kanta-asiakasohjelma voidaan liittää osaksi markkinoinnin automaatiota. Kuluttaja-asiakkaan asentaessa mobiilisovelluksen älypuhelimeen, antaa hän markkinointiluvan brändiyritykselle. Kuluttaja voi koska tahansa kerkeyttää SMS, sähköposti tai push-notifikaatioiden vastaanottamisen itse. Kun kanta-asiakasohjelman jäsenrekisteri on mukana markkinoinnin automaatiota, saadaan asiakaskokemusta kehitettyä ja samalla mahdollistetaan yrityksen muun markkinointikoneiston hyödyntäminen osana kanta-asiakasjärjestelmää.

 

6. Jälleenmyynnin työkalusta saadaan  myyntiä kehittävät ajantasalla olevat raportit

Jälleenmyynnin kouluttaminen on tärkeä osa kanta-asiakasohjelmaa. Jos kanta-asiakasjärjestelmä toimii integroituna yrityksen kassajärjestelmää, helpotetaan kassatyöskentelyä. Jos kassaintegraatiota ei ole, voidaan se ohittaa erillisellä nettisivulla toimivalla widget työkalulla.

Brändin jälleenmyyntipisteiden toimintaa pystytään seuraamaan jälleenmyyjien työkalusta. Työkalu toimii jälleenmyyjärekisterinä ja talousraporttien tuottajana. Kuinka tärkeätä yrityksellesi olisi tietää ketju tai toimipistekohtaisesti myönnettyjen bonusten ( myynti ) määrä, lunastettujen bonusten määrä, kuponkien lunastusmäärä ( kpl. / euroa ). Näiden tietojen avulla brändi yritys pystyy nopeasti tekemään päätöksiä esimerkiksi lisäkoulutusta tarvitsevasta toimipisteestä, kuinka palkita loistavaa toimipisteen tiimiä parasta kanta-asiakkaiden myynnin parasta toimipistettä. Tärkeän jälleenmyyjäketjun tietojen kerääntyessä, voisiko tätä tietoa käyttää myös brändiyrityksen myynnin ennustamiseen? Jokatapauksessa, jälleenmyyjille maksettavat hyvitykset nopeutuvat kun hyvitysraportti saadaan nappia painamalla. Kanta-asiakasratkaisu on kannattava investointi laadukkaan toiminnan kehittämiseksi.

Esimerkkejä brändiyrityksen kanta-asiakasratkaisun ja jälleenmyynnin työkalun hyödyistä

 • Dashboard jälleenmyyjien kanta-asiakasohjelman aktiivisuudesta
 • Valmiit mittarit kanta-asiakasohjelman mukaisesti
 • Historia tiedot ja ennustettavuus kanta-asiakkaiden aktiivisuuden perusteella
 • Jälleenmyyjien aktiivinen sitouttaminen asiakassegmentille toteutettavaan kampanjointiin
 • Rahankierron nopeus on jälleenmynnille tärkeä asia. Kun toimintamalli on automatisoitu, kasvattaa se myös brändiyritksen tuotteiden tai palveluiden myynnin kiinnostavuutta

 

 

Kanta-asiakasratkaisu ja yhteenveto

 

Kannattaako talousosasto ottaa mukaan kanta-asiakasohjelman suunnitteluun? Kyllä, kerätyllä tiedolla kehitetään brändiyrityksen myyntiä ja kannattavuutta. Paremmalla kanta-asiakasratkaisulla ja asiakasymmärryksellä nopeutetaan brändiyrityksen päätöksen tekoa, melkein reaaliajassa. Kanta-asiakasratkaisu sekä automaatio helpottavat kanta-asiakasohjelman toimivuutta ja vähentään manuaalisia työvaiheita. Ratkaisun kokoonpano on valmis Saas -palvelu joka palveluna pysyy ajan tasalla tekniikan ja mobiililaitteiden käyttöjärjestelmien päivittyessä. Kuinka paljon yritykselle maksaa päätösten hitaus ja tietämättömyys jälleenmyynnin toiminnasta numeroiden perusteella.

Intellipocket toimittaa brändiasiakkailleen kanta-asiakasjärjestelmiä, joiden avulla digitalisoidaan ja nopeutetaan yritysten päätöksen tekoa sekä toteutetaan myyntiä kasvattavia kampanjoita. Työskentelemme globaalien brändien sekä kotimaisten yritysten ja myymäläketjujen kanssa. Käytössämme on Intellipocketin globaalisti suojattua teknologiaa, järjestelmä arkkitehti sekä joukko koodaripropellipäitä, jotka syövät nollia ja ykkösiä aamupalaksi.

Kerromme mielellämme lisää esimerkein brändiyrityksen kanta-asiakasratkaisusta ja kuinka sitä käytetään myyntiketjun ja jälleenmyyntiverkoston johtamisessa. Ota yhteyttä!

* Kirjoittaja Arto Kunnola työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa, innostuu kannattavuudesta, luovuuden hyödyntämisestä ja datasta. Teknologiataustasta huolimatta pystyy selkeyttämään kanta-asiakas ja lojaliteetti aiheita jokaiselle yrittäjälle toimialasta riippumatta. #johtaminen #lojaliteetti #markkinointi