Kuluttajan ostokäyttäytymiseen pohjautuvat retail-myynnin mittarit

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen pohjautuvat retail-myynnin mittarit

Sitouta ja osallista jälleenmyyntiverkosto myynnin mittareilla. Kanta-asiakassovellus B2C Brändille kehittää Jälleenmyyntiverkoston myynnin mittaamista.

Voidaanko jälleenmyynnin myyntiä kehittää ja mitata? Jälleenmyyntiorganisaatioissa piilee paljon mahdollisuuksia mutta kuinka brändiyritys pystyy hyödyntämään niitä? Riittääkö nykyinen jälleenmyynnin myyntisuppilo, tarvitaanko lisää kuluttaja-asiakkaita ja miten mitataan kanta-asiakasohjelman toimivuutta? Näistä asioista saadaan aikaan rakentavaa keskustelua. Keskustelu on helppoa, kun faktaa, numeroita, on käytettävissä. Kun myynnin apuna toimiva kanta-asiakasjärjestelmä tuottaa selkeää dataa joka ohjaa johtamisen päätöksiä, ollaan matkalla jatkuvaan kehittämiseen brändiyrityksen ja jälleenmyynnin yhteistyössä.

Jälleenmyyntiverkoston myynnin mittarit, mitä työkaluja on olemassa? Kuluttajien kanta-asiakassovellus on helppo toteuttaa B2C brändille ja taustajärjestelmästä voidaan tutkia kerättyä tietoa, rakentaaa asikassegmenttejä sekä hallita markkinointilupia. Brändien markkinointipäälliköillä on mielikuva tai referenssi kanta-asiakassovelluksesta, joka brändille tarvitaan.

 

 

Myynnin mittarit ja kuluttajan ostokäyttäytymisen tunteminen

 

Kuinka kuluttajan ostokäyttäytymistä voidaan seurata ilman integraatioa kassaratkaisuun, helposti. Olemme toteuttaneet useita ratkaisuja niin ketjuille kuin yksittäisille kivijalkamyymälöille. Jokainen ratkaisu on erilainen, brändiyrityksen näköinen ja tarpeiden mukainen.

Kanta-asiakasohjelma ja -sovellus kannattaa pitää yksinkertaisena. Haasteellisin vaihe on kiteyttää kanta-asiakassovelluksen lopullinen tavoite, mihin käytettävät mittarit pohjautuvat  sekä päättää taustajärjestelmässä seurattavat mittarit. Tässä vaiheessa kannattaa käyttää myös kanta-asiakasosovellusten asiantuntijoita hyödyksi. Kuluttajan ostokäyttäytymisen avulla laadullistetaan asiakassegmentointia esim. Jyväskylän liikkeessä käyneet VIP asiakkaat, 20% aktiivisimmat asiakkaat tai Asiakkaat joiden bonuskertymä ei ole kertynyt 3kk aikana ollenkaan ( ns. nukkuvat asiakkaat ). Kokemuksia ja referenssejä hyödyntämällä brändiyrityksen on helppo aloittaa kanta-asiakasohjelman suunnittelu ja tarvittavan järjestelmän hankinta.

 

 

Miksi jälleenmyynnin uudet myynnin mittarit ovat nyt ajankohtaisia?

 

  • Markkinoiden nopeat muutokset yllättävät aina. Vai tulevatko markkinoiden muutokset aina yhtä yllättävästi kuin jokavuotinen “ Talvi yllätti autoilijat “ -uutinen? Kun yritys on panostanut muutoskyvykkyyteensä ( resilienssi ) pystytään markkinoiden muutoksiin reagoimaan hyvin nopeasti. Yksi osa-alue resilienssin kehittämisessä on yrityksessä käytettävissä oleva tieto, tiedon ajantasaisuus ja yrityksen kyky hyödyntää tätä tietoa. Ajantasaisen tiedon avulla pystytään nopeuttamaan oikeiden päätösten tekemistä. Joko yrityksessänne kehitetään johtamista ajantasaisen tiedon avulla?
  • Tulevaisuuden myynnin ennustaminen on vaikeaa, erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa. Jälleenmyyjien ja kuluttajien epävarmuus heijastuu kaikilla mittareilla brändiyrityksen myynnin ennusteisiin. Ennustamista voidaan tehdä laadukkaasta historiatiedosta mutta käytetäänkö näitä mittareita nykyisin? Brändiyrityksen ja jälleenmyynnin yhteistyö korostuu tulevaisuudessa. Brändiyrityksen omistama tieto auttaa jälleenmyyjäketjuja / -verkostoja kohdentamaan omaa markkinointiaan paikallisesti sekä kehittämään myymälän toimintaa sekä asiakaskokemusta. Joko teillä hyödynnetään NPS mittaria esim. kaksi tuntia asiakkaan ostotapahtuman jälkeen asiakkaan puhelimeen?
  • Ihmisresurssien vähentyminen on jatkuvaa. Brändiyrityksen automatisoidut työkalut korvaavat manuaalisia työvaiheita ja säästävät jälleenmyyjien ja brändiyrityksen aikaa. Ihmisen työaika kannattaa käyttää tehokkaasti. Esimerkiksi jälleenmyyjien hyvitysprosessi on mahdollista automatisoida ja mittaroida nykyaikaisilla ratkaisuilla. Asiakaskäyttäytymisen ja asiakaskokemuksen kehittäminen automatisoidulla ratkaisuilla on helppoa. Kuinka paljon aikaa säästyisi, jos yrityksen jälleenmyyntiketjun hyvitysprosessi voitaisiin automatisoida?
  • Digimarkkinoinnin muutokset ovat jatkuvia. Markkinointi kehittyy yhä tarkemmaksi ja tietoa hyödynnetään tulevaisuudessa voimakkaasti mm. asiakasviestinnässä. Yrityksen omatieto eli yrityksen omistama tieto on avainasemassa myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Brändiyritys ei omista oman yrityksen sosiaalisen median seuraajien tietoja. Lähivuosina myös sosiaalisen median markkinointisääntöjen ja -työkalujen muutokset aiheuttavat muutoksia yritysten markkinointistrategiaan. Yrityksen oman tiedon ja asiakastiedon kehittämien ja kerääminen kannattaa aloittaa tänään.
  • Tärkeimpien kuluttaja-asiakkaiden tunnistaminen ja palkitseminen. Kuinka hyvin brändiyritys tuntee parhaimmat asiakkaat? Suurin osa jälleenmyynnin myynnistä tulee 20% asiakkaista. Brändiyritys pystyy auttamaan jälleenmyyntiketjua näiden asiakkaiden tunnistamisessa ja sitouttamisessa. Jälleenmyyntiketjua voidaan myös mitata ja  palkita näiden 20% asiakasmäärän kasvattamisesta. Kuinka moni brändiyritys tuntee jälleenmyynnin parhaat asiakkaat? Parhaat tuntevat.

 

 

Jälleenmyyjä vai brändiyritys, kumpi hyötyy myynnin mittaamisesta enemmän?

 

Jälleenmyynnin myynnin mittarit kehittävät jatkuvasti brändiyrityksen ja jälleenmyynnin yhteistyötä. Brändiyrityksen kannattaa auttaa jälleenmyyntiverkostoa omilla työkaluillaan ja hyödyntää omaa yrityksen tietoa aktiivisesti. Kuluttajan ostokäyttäytymiseen pohjautuva asiakassegmentointi on mahdollista, kun brändiyrityksellä on käytössään nykyaikainen kanta-asiakasratkaisu. Kanta-asiakasratkaisu on jokaisella yrityksellä brändin mukainen, näköinen ja hajuinen.

Ennen oli analoginen muovikortti, PDF-kortti tai paperilappu joilla tunnistettiin kanta-asiakas. Nykyaikaisella digitalisilla kanta-asiakasratkaisulla rakennetaan helposti mittareita, joiden avulla jälleenmyyntiketjun toimipistettä voidaan yhdessä aktivoida, kehittää ja palkita. Kirjoitimme aikaisemmin blogiartikkelin retail -brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittämisestä. Kävimme artikkelissa läpi tiedolla johtamisen neljä merkittävää tulevaisuuden hyötyä brändiyritykselle. Löydät artikkelin tästä ”Brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittäminen ”.

Brändiyrityksen kanta-asiakasratkaisu on helppo rakentaa esim. Intellipocket Reseller, Loyalty, Appi -työkaluilla sekä laitevalmistajien lompakon korttiratkaisuilla ( Wallet Pass ). Suunnittelu ja rakentaminen kannattaa aloittaa jo tänään!

Joko olet tutustunut markkinoiden monipuolisimpaan ja yksinkertaisimpaan kanta-asiakassovellukseen? Sovelluksessa voidaan palkita kanta-asiakkaita bonuksilla, pisteillä, käynneillä, leimoilla tai vaikka pähkinöillä tai kävyillä.