Brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittäminen - mittarit, johtaminen ja brändin kehittäminen

Brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittäminen

Kuinka brändiyrityksen jälleenmyynnin kanta-asiakasratkaisua kehitetään yhdessä? Tässä lyhyt esimerkki. Brändin kanta-asiakassovellus on aktiivisessa käytössä brändin asiakkailla. Sitä käyttävät niin kuluttaja-asiakkaat kuin yritysasiakkaat. Ostaessaan kivijalkamyymälästä kanta-asiakas tunnistautuu kassalla esimerkiksi kanta-asiakassovelluksen QR-koodin avulla ja voi hyödyntää kanta-asiakasedut kuten kanta-asiakkaille suunnattu tuotteen kampanjahinta. Kassalla rekisteröidään asiakkaan QR-tunniste ja kirjataan taustajärjestelmään asiakkaan ostoksen summa. Taustajärjestelmä laskee automaattisesti asiakkaalle kuuluvan bonuksen tai leimamäärän. Asiakkaalle myönnetään ko. palkinto kanta-asiakkaan ostoksesta. Palkintona voidaan käyttää esimerkiksi leimoja, bonuskertymää, virtuaali banaaneja tms.

Tässä asiakasesimerkissä kyseinen jälleenmyyjän kassa sijaitsee jälleenmyyjän toimipisteessä A. Jälleenmyyjällä on myös muita toimipisteitä B, C ja D. Näissä jälleenmyyjän toimipisteissa on käytössä sama Brändiyrityksen kanta-asiakassovellus ja kanta–asiakastarjoukset. Toimintamalli on sama kuin jälleenmyyjän toimipisteessä A, kassalla kanta-asiakas tunnistetaan ja kirjataan myönnetty palkinto ( bonus,leima, tms.) asiakkaalle. Kanta-asiakasratkaisun taustajärjestelmä tallentaa toimipisteen B kassan kirjaukset ja rakentaa näiden tietojen avulla tarvittavat raportit kuukausitasolla brändiyrityksen hyvityksiä varten.

 

 

Mitä hyötyä taustajärjestelmästä on brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittämisessä?

 

Kun brändiyrityksen jälleenmyyjän toimipiste B:n myynti kanta-asiakkaille nousee tai laskee, nähdään jälleenmyyjän myynnin tilanne kanta-asiakasratkaisun taustajärjestelmän raporteista. Brändiyrityksen markkinointipäällikkö pystyy suunnittelemaan tarvittavat myyntiä edistävät toimenpiteet jälleenmyyjän toimipisteelle, jonka myynti on laskussa tai palkitsemaan nousevasta myynnistä. Jälleenmyyjän toimipisteessa voidaan tarvita lisäkoulutusta, opastusta, aktivointia, kilpailua tms. insentiiviä myynnnin nostamiseksi takaisin tavoitteiden mukaiselle tasolle. Taustajärjestelmänä voi toimia Intellipocketin Reseller ja Intellipocket Loyalty -ratkaisut yhdessä.

 

 

Brändin omalla tiedolla johtaminen kanta-asiakasjärjestelmien avulla

 

Kanta-asiakassovellus kerää realiaikaisesti tietoa kanta-asiakkaiden osallistumisesta kanta-asiakasohjelmaan.

Hyvin suunniteltu kanta-asiakas-ohjelma aktivoi hyviä lojaaleja asiakkaita, palkitsee ja osallistaa asiakkaita. Kerätyn tiedon avulla voidaan oppia paljon kanta-asiakkaista ja kehittää myyntiä ja palvelua yrityksen oman tiedon avulla. Hyödyntämällä kanta-asiakassovelluksessa ja taustajärjestelmässä olevaa tietoa pystytään tekemään nopeita ja faktaan perustuvia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tarkalla brändiyrityksen tiedolla pystytään rakentamaan tarkkoja asiakassegmenttejä tai kehittämään tiettyä jälleenmyyjän toimipistettä. Kuinka monta uutta kanta-asiakasta jälleenmyyjän toimipisteet A, B ja C ovat rekrytoineet kuukauden aikana? Laadukkalla tiedolla säästetään liiketoiminnan kehittämisessä merkittävästi aikaa ja kustannuksia vuositasolla.

 

 

Tiedolla johtamisen neljä merkittävää tulevaisuuden hyötyä brändiyritykselle

 

1. Jälleenmyynnin yhteistyön kehittäminen ja myynnin kasvatus yhdessä

Brändiyrityksen asiakasrekisterin ja jälleenmyynnin kasvattaminen onnistuu tiedon avulla. Kanta-asiakasjärjestelmästä raportit kanta-asiakkaiden ostokäyttäytymisestä löytyvät helposti.

Yksi tärkeä elementti kanta-asiakassovellusta suunniteltaessa on asiakasrekisterin kasvattaminen. Kanta-asiakassovellus ei pysty luomaan asiakasrekisteriä vaan työ tehdään pitkäjänteisesti kaikissa mahdollisissa brändiyrityksen ja jälleenmyyjän asiakaskohtaamispisteissä esimerkiksi verkkosivuilla, toimipisteissä, koulutetun henkilökunnan kanssa, ohjeissa, bannereissa, roll-upeissa jne… Käytössä ovat kaikki oman median keinot kanta-asiakasohjelman markkinoimiseksi ja asiakasrekisterin kasvattamiseksi eli uusien kanta-asiakkaiden rekrytoimiseksi mukaan kanta-asiakasohjelmaan.

 

2. Brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittäminen helpottuu

Markkinointiraportti helpottaa brändiyrityksen jälleenmyynnin toimipisteiden kehittämistä

Kanta-asiakasjärjestelmän taustajärjestelmästä voidaan esimerkiksi seurata, kuinka jälleenmyyjän toimipisteen A,B,C ja D henkilökunta rekrytoi uusia jäseniä kanta-asiakasohjelmaan. Joskus B2C brändiyritykset järjestävät jälleenmyyjien tai kaupan ketjujen välisiä kilpailuja tai kampanjoita kanta-asiakkaiden rekrytoimiseksi.

Markkinointiraportista seurataan toimipisteittäin myönnettyjen uusien jäsenien  määrää, lunastettujen uusien jäsenien etukupongit, suositteluiden määrää, jne.

 

3. Talousjohtajan painajainen brändiyrityksen kanta-asiakasratkaisusta päättyy

Talousraportti kertoo brändiyrityksen jälleenmyyjien myyntitapahtumat  transaktiotasolla jokaisesta tapahtumasta.

Raportti on suunniteltu kirjanpitoa varten eli jokaisesta tapahtumasta on tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot. Raportista käy myös ilmi transaktion tyyppi, onko kyse esim. bonuksen myöntämisestä vai lunastaako asiakas kertyneen bonuksen. Samasta raportista näkyy käytettyjen etukuponkien tiedot tapahtumatasolla. Automatisoitu raportti säästää paljon hallinnollista työaikaa ja sen avulla jälleenmyynnille mahdollisesti maksettavat hyvitykset voidaan tulouttaa nopeammin. Näin tehostetaan kassavirtaa ja talouslukujen ajantasaisuutta. Tieto on ajantasalla ja se toimiin talouspäällikön työkaluna myös tunnuslukujen laskemisessa.

Talousraportti kertoo talouspäällikölle jokaisesta kanta-asiakasohjelman tapahtumasta myönnetyt ja lunastetut bonukset ja kupongit annetulla ajanjaksolla sekä vuositasolla. Näiden tietojen avulla pystytään pitkällä aikajänteellä tekemään tavoitteita sekä talousennusteita pohjautuen aikaisemman kauden tai vuoden toteutuneisiin faktoihin. Nämä tiedot auttavat budjetoinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kanta-asiakasohjelman kehittämisessä sekä resurssien kohdentamisessa.

 

4. Lisätään digitalisaatiota ja läpinäkyvyyttä jälleenmyynnin ja ketjun johtamisessa

Kanta-asiakasjärjestelmän raportista näkee jälleenmyyjien aktiviteetin kanta-asiakassovelluksen ja järjestelmän käyttämisessä sekä kyseistä jälleenmyyjää hoitavan myyjän. Tämä raportti auttaa kohdentamaan resursseja jälleenmyyjien myynnin kehittämiseksi. Jos myyntiaktiviteetit tai uusien kanta-asiakkaiden rekrytointi laskee, tarvitaan myynnin tukitoimenpiteitä. Kanta-asiakasratkaisusta saadaan myös jälleenmyyjien rekisteri myyntiketjuineen ja perustietoineen.

 

 

Tarvitaanko brändiyrityksen jälleenmyynnin kehittämistä?

 

Digitaalisuus mahdollistaa lähes realiaikaisen tiedon keräämisen ja hyödyntämisen. Kanta-asiakasohjelmat ovat olleet aikoinaan kalliita niiden manuaalisten työvaiheiden, hankalien raportointien ja päivitysprojektien vuoksi. Nykyiset kanta-asiakasratkaisut ( Saas -palvelut ) mahdollistavat yrityksen oman tiedon hyödyntämisen nopeasti. Tämä nopeuttaa yritysjohdon päätöksentekoa, sekä myynnissä että markkinoinnissa. Hyvin toimiva kanta-asiakasratkaisu tuottaa yrityksen ylimmälle johdolle tärkeää tietoa ennen kuin se tulee esille myynnin CRM järjestelmän tai ERP:n raporteissa.

Tarvitaanko uusia mittareita? Jälleenmyynnin ja kaupanketjujen johtaminen on brändiyrityksen myyntijohdolle haastava paikka. Kuinka jälleenmyyjän myyntiä voidaan tukea ja yhteistyötä tehostaa? Kuinka kivijalkamyymälä yritys tai -ketju pystyy hyödyntämään paikallista asiakastuntemustaan kanta-asiakasratkaisun avulla? Jos kivijalkamyynnnin tai ketjumyynnin kehittäminen on brändiyritykselle ajankohtaista, kannattaa uusiin kanta-asiakasjärjestelmän mahdollisuuksiin tutustua.

Joko tutustuit artikkeleihimme; ” Kuinka brändyritys rakentaa helposti oman kuluttaja-asiakasrekisterin ” tai ” Kuinka suosittelu tehostaa brändiyrityksen myyntiä? ”.

* Kirjoittaja Arto Kunnola työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa, innostuu kannattavuudesta, luovuuden hyödyntämisestä ja datasta. Teknologiataustasta huolimatta pystyy selkeyttämään kanta-asiakas ja lojaliteetti aiheita jokaiselle yrittäjälle toimialasta riippumatta.

#johtaminen #lojaliteetti #markkinointi