Brändin asiakasrekisteri on helppo rakentaa Intellipocketin mobiilin Saas-palvelun avulla. Intellipocket Loyalty on kanta-asiakasjärjestelmä jonka avulla brändiyhritys pystyy nopeasti rakentmaan brändin asiakasrekisterin.

B2C brändin asiakasrekisteri helposti – digitaalinen leimakortti

Kun brändin asiakasrekisteri puuttuu, kuulostaako tutulta?

“Meillä ei ole asiakasrekisteriä”

“Jälleenmyyntiketjut omistavat asiakasrekisterin”“Nykyisin emme vieläkään tunne asiakkaitamme.“

“Meillä ei ole rajapintaa kuluttaja-asiakkaissa.“

Tiedolla johtaminen on nykyisin kaikkien yritysten ja brändien saatavilla. Reaaliaikaisen tiedon avulla brändi pystyy tukemaan jälleenmyyntiverkoston ja -ketjun myyntiä ja markkinointia. Tietoa voidaan kerätä asiakasohjelmien digitaalisen leimakortti -ratkaisun avulla.

 

 

Tehokkaan digitaalisen leimakortin neljä tärkeintä hyötyä brändin asiakasrekisterin rakentamisessa:

 

  1. Asiakasohjelma jossa on käytössä digitaalinen leimakortti kasvattaa kuluttaja-asiakkaan ostotiheyttä. Hankkiessaan brändin tuotteita, kuluttaja kanta-asiakas saa siitä palkinnon joko leiman, alennuksen, bonuksen muodossa
  2. Hyvin toimiva asiakasohjelma kasvattaa kuluttaja-asiakkaan ostoskorin kokoa. Kanta-asiakasohjelma kannustaa kuluttaja asiakasta käyttämään brändin hyödykkeitä ja kasvattamaan ostoskorin keskimääräistä arvoa.
  3. Asiakasrekisterin rakentaminen on helppoa. Digitaalinen leimakortti mahdollistaa valmistajalle, tuottajalle, kuluttajabrändille asiakasrekisterin rakentamisen ja kasvattamisen kuluttaja-asiakkaista.
  4. Jälleenmyyjien markkinoinnin ja myynnin tukeminen. Digitaalisen leimakortin avulla pystytään sitouttamaan ja kannustamaan jälleenmyyjiä hyödyntämään digitaalisen leimakortin edut myös oman myynnin kasvattamisessa. Digitaalinen leimakortti soveltuu hyvin kaikille kivijalka myymälöille ja verkkokauppiaille sekä näiden hybridille. Digitaalisen leimakortin avulla voidaan rakentaa sekä brändille että jälleenmyyjälle reaaliaikainen myynnin seurantamittaristo jonka avulla voidaan tehdä nopeita korjauksia mm. digitaalisen leimakortin ohjelmaan tai kampanjaan. Erinomaisesti toimiva digitaalinen leimakortti ohjaa myös brändin myyntitiimin avainasiakas päälliköiden toimintaa joka tukee brändin jälleenmyynnin myyntiä.

 

 

Miksi digitaalinen leimakortti on kannattava investointi?

 

Kuluttajat ovat pitkään käyttäneet vanhoja analogisia pahvikortteja, joihin kerätään leimoja. Vaikka pahvisia leimakortteja on muutettu digitaalisiksi leimakorteiksi useista vuosia, analogisia pahvisia leimakortteja on edelleen käytössä monen brändin kanta-asiakasohjelmassa. Esimerkkejä pahvisista leimakorteista ovat mm. käyntejä seuraava leimakortti, kosmetiikkatuotteen leimakortti, lounasleimakortti, parturin leimakortti, jne.

Digitaalinen leimakortti korvaa pahvisen leimakortin nopeasti ja tarjoaa brändille mahdollisuuden kerätä tärkeää asiakasymmärrystä kehittävää tietoa brändin omaan kuluttaja-asiakasrekisteriin. Brändin asiakasrekisteri kuluttaja-asiakkaista tehostaa yhteistyötä jälleenmyyntiverkoston kanssa. Brändin oma asiakasreksiteri ja hyvä asiakasohjelma tehostavat markkinointiosaston ja talousosaston yhteistyötä brändin jälleenmyyjien myyntikampanjoiden aikana.

 

 

Brändin asiakasrekisteri ja sen rakentaminen

 

Tuotteen valmistaja brändin yksin tärkeimmistä tehtävistä on kasvattaa jälleenmyyntiverkoston ja -ketjun myyntiä suunnitelmallisesti. Tämä onnistuu parhaiten loistavalla jälleenmyynnin tuntemisella ja tukemisella sekä kuluttaja-asiakkaiden jatkuvalla asiakasymmärryksen kehittämisellä. Jälleenmyynti omistaa omat asiakasrekisterinsä ja usein valmistaja brändin on haasteellista tehdä markkinointiyhteistyötä jälleenmyynnin kanssa erilaisista syistä johtuen. Näitä ovat mm. jälleenmyyntisopimuksen rakenne, yhteistyökulttuuri, markkinoiden tilanne, erilaiset kilpailijat markkinoilla, jne.

Jälleenmyynnin myyntitiimin ja markkinoinnin tukeminen on tärkeä osa brändin toimintaa, mutta sen toteuttamiseksi brändi tarvitsee oman konseptin jälleenmyynnin kehittämiseksi. Hyötynä on myynnin kasvattaminen ja markkinointikustannusten vähentäminen. Digitaalinen leimakortti mahdollistaa paremman asiakasymmärryksen sekä markkinoinnin toimintamallien automatisoinnin.

Mobiilikanta-asiakasjärjestelmä tuo useita työkaluja digitaalisen leimakortin toteuttamiseksi ja asiakasrekisterin rakentamiseksi kuluttaja-asiakkaista. Tyypillisesti kerättäviä tietoja ovat kuluttajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Näiden tietojen lisäksi kuluttaja liittyessään kanta-asiakasohjelman luovuttaa markkinointiluvat brändille halutuilla osa alueilla mm sähköpostimarkkinointi ja tekstiviestit sekä push-notifikaatiot. Mobiilin kanta-asiakasohjelman digitaalisella leimakorttiratkaisulla markkinointilupien hallinta on helppoa.

 

 

Kuinka pahvinen leimakortti muutetaan digitaaliseksi?

 

Pahvinen leimakortti on loistava väline asiakkaiden sitouttamiseksi. Tekninen kehitys mahdollistaa nykyään tiedon keräämisen eli brändi saa tiedon kuluttaja-asiakkaasta ja heidän ostokäyttäytymisestä. Brändin asiakasrekisteri tarvitsee realiaikaista tietoa, jota pahvinen leimakortti ei pysty tarjoamaan.

Leimakortin muuttaminen digitaaliseksi leimakortiksi on helppoa. Tarvitaan mobiili kanta-asiakasjärjestelmä, jonka avulla digitaalinen leimakortti rakennetaan.

 

Muista nämä asiat digitaalisen leimakortin suunnittelussa:

  1. Kohderyhmän tarpeet, mitä asioita he arvostavat. Kuinka asiakkaita palkitaan?
  2. Suunnitteke ja valitse, käytetäänkö digitalista leimakorttia vai muutetaanko asiakasohjelma bonuskertymän pohjalle. Tarvittaessa voidaan mitata myös käyntejä.
  3. Minkälainen automaatio ja sääntö digitaliseen leimakorttiin rakenetaan? Mitä halutaan automaattisesti tapahtuvaksi kun asiakas saa digitaalisen leimakortin täyteen tai saavuttaa tietyn rajan bonuskertymässä tai asiakaskäynneissä?
  4. Kuinka sitoutunut kuluttaja-asiakas palkitaan? Tähän vaikuttaa brändin tuote, arvo, kate jne… Jokaisen brändin kannattaa laskea digitaalisen leimakortin kannattavuus.

 

 

Kuinka digitalisoin kosmetiikka -brändin tuotteen leimakortin?

 

Kosmetiikkatuotteet ovat loistava esimerkki kuluttajille suunnatuista kanta-asiakasohjelmista. Useissa kosmetiikkatuotteiden asiakasohjelmissa käytetään edelleen fyysisiä leimakortteja, joihin kuluttaja-asiakkaat keräävät tuoteostojen yhteydessä leimoja. Kun leimakortti tulee täyteen, kuluttaja-luovuttaa leimakortin kosmetiikkatuotteen jälleenmyyjän myyjälle. Kuluttajalle myönnetään leimakortti -ohjelman mukainen palkinto.

 

Mitä jälleenmyyjä tekee kerätyillä pahvisillä leimakorteilla?

Kosmetiikkatuotteen jälleenmyyjän myyjä lähettää 1-3kk välein kerätyt kanta-asiakkaiden leimakortit kosmetiikkatuotteen brändiyritykselle tai maahantuojalle täytetyn hyvityspyyntö -lomakkeen kanssa. Brändin markkinointiosasto tarkastaa manuaalisesti leimakortit ja laskee hyvitykset jälleenmyyjälle. Tarkastetut hyvitykset toimitetaan markkinoinnista talousosastolle ja hyvityksen tositteet tarkastetaan talousosastolla kirjanpitoa varten. Aikaa brändin markkinointiosastolla menee 30 minuuttia per jälleenmyyjän hyvityspyyntö. Kuinka paljon aikaa kuluu jos jälleenmyyjiä on 100 tai 500?

Talousosasto tarkistaa jälleenmyyjien hyvityspyynnöt ja kysyy tarkennukset hyvityksestä, kampanjasta ja kustannuspaikasta brändin markkinointiosastolta. Talousosasto maksaa hyvitykset jälleenmyyjäyritykselle, kun tositteet ovat kirjanpidolle riittävät, mahdolliset lisäselvitykset tehtynä ja maksatuslaskelmat kunnossa. Hyvityksen maksuun voi kulua jopa 2-3 kuukautta jälleenmyyjän hyvityspyynnöstä. Rahankierto on hidasta. Analogisessa toimintamallissa on monta virheen mahdollisuutta, joita mahdollisesti joudutaan oikaisemaan kirjanpidossa. Onneksi brändiyrityksissä tilanne ei ole näin paha , sillä moni brändiyritys on hoitanut toimintamallin kuntoon.

 

Intellipocket Reseller on digitaalinen jälleenmyyjän työkalu kanta-asiakasohjelmaan. 

 

Kuinka digitaalinen leimakortti helpottaa jälleenmyyjän ja brändin toimintaa?

Digitaalisen leimakortin avulla kosmetiikka osaston myyjä kirjaa digitaliseen leimakorttiin asiakkaalle leiman Saas-palvelun avulla. Aikaa kuluu n.  5 sekunttia / leima. Leiman antamisesta jää automaattisesti taustajärjestelmään merkintä kenelle leima annettiin, aika, paikka, mitä asiakas teki saadakseen leiman. Kun leimakortti tulee täyteen, myyjä myöntää leimakorttiohjelman mukaisen palkkion kuluttaja-asiakkaalle taustajärjestelmän avulla. Aikaa tähän kuluu n. 5 sekuntia. Kuluttaja-asiakaan palkitseminen voidaan myös automatisoida esimerkiksi myöntämällä digitaalinen etukuponki kuluttaja-asiakkaalle automaattisesti digitaalisen leimakortin täytyttyä. Brändiyritys pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti leimojen määrää, myymäläkohtaista aktiivisuutta, lunastettujen leimakorttien määrää ja tulouttaa kosmetiikkaosaston yritykselle esimerkiksi kuukauden välein maksettavat hyvitykset.

Hyvitysten tulouttaminen jälleenmyyjälle tapahtuu taustajärjestelmän avulla automaattisesti Saas-palvelusta saatavien raporttien avulla. Kirjanpitoa varten tallennetaan selkeät PDF tiedostot Intellipocket Loyalty / -Reseller järjestelmästä. Raportista selviää koko tapahtumaketju sekä hyvitysten määrät jälleenmyyjälle. Digitaalinen leimakortti säästää jälleenmyyjien aikaa, brändin markkinointiosaston aikaa, vähentää kustannuksia ja nopeuttaa rahaliikennettä. Lisäksi digitaalinen ratkaisu parantaa toiminnan laatua, minimoi virheitä ja antaa tärkeää tietoa brändiyrityksen johdolle.

 

Digitaalisen leimakortin hyödyt

Digitaalisen leimakortin avulla markkinointiosaston ja talousosaston yhteistyö selkeytyy asiakasohjelman ja myynnin kehittämiseksi. Samalla jälleenmyyjän aikaa säästyy uudessa digitaalisessa toimintamallissa. Brändin ja jälleenmyyjän yhteistyö tiivistyy myynnin ja markkinoinnin suunnitelussa digitaalisen leimakortin keräämien tietojen avulla. Brändin kuluttaja-asiakasrekisteri on tärkeä osa asiakasymmärryksen kehittämisessä.

 

 

Brändi, tunnetko omat kanta-asiakkaasi?

 

Monen brändiyrityksen tavoite on asiakaskokemuksen aktiivinen kehittäminen. Digitaalisen leimakortin avulla tämä on mahdollista, käytössä on numeerista tietoa asiakkaista,  ostomääristä, kampanjoiden toimivuudesta, asiakkaiden kiinnostuksesta, jne. Laadukkaan asiakasrekisterin avulla brändi pystyy toteuttamaan itsenäisesti tai yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa kampanjoita digitalista leimakorttia käyttäville asiakkaille.

Intellipocket on avustanut Suomessa ja kansainvälisesti useita brändin omistajia, tuotteiden valmistajia ja tuottajia laadukkaan kuluttaja asiakasrekisterin rakentamisessa ja markkinointiviestin segmentoinnin kehittämisessä mobiiliratkaisujen avulla. Toteutamme kanta-asiakas ratkaisut useilla teknologioilla ja kokemuksellamme suurien brändiyritysten tarpeista. Käytämme ratkaisuissamme seuraavia työkaluja; Natiivi sovellus, web -appi ( PWA) ja laitevalmistajien Google ja Apple standardoiman wallet pass -ratkaisut.

Lisätietoja: