Päivitä yhdistyksen jäsenetu mobiiliin nykyaikaan

Onko yhdistyksen jäsenetu brändisi näköinen? Osa yhdistysasiakkaistamme ovat luopuneet polttoaine-etukorttien käytöstä viimeisen kahden vuoden aikana. Markkinat muuttuvat koko ajan  ja viimeaikaiset uutiset ovat käynnistäneet tervettä keskustelua yhteistyökumppaneiden roolista yhdistyksen toiminnassa. Samalla useissa yhdistyksissä yhdistyksen arvot ovat liikkuneet lähemmäksi toiminnan keskiötä eli operatiivista toimintaa. Nykyisin yhdistykset päivittävät aktiivisesti muovikortteja digitaalisiksi. Useat liitot ovat viime aikoina tehneet myös arvovalintoja yhteistyökumppaneiden valinnassa. Ovatko yhdistyksen arvot teidän toiminnan keskiössä?

Seuraavat esimerkkiyhdistykset ja liitot käyttävät nykyaikaista Saas-palveluamme yhdistyksen viestinnän, jäsenpalvelun ja jäsenetujen jakamiseksi tai kohdentamiseksi: Journalistiliitto, Keliakialiitto, Paperiliitto, Ford Mustang Owners Club ja Rakennusliitto.

 

 

Kestävä kehitys otetaan huomioon jäseneduissa

 

Ympäristömme on täynnä muovia. Muovikortit ovat yksi analoginen työväline, joka on tehty ympäristöä kuormittavasta muovista. Onneksi kierrätysteknoilogia on mennyt huimasti eteenpäin viime vuosina Vähentämällä muovin käyttöä, pystymme vaikuttamaan ympäristömme kuormittumiseen omilla valinnoillamme. Digitalisoimalla muovikortit voidaan toteuttaa päätös kestävän kehityksen puolesta ja vaikuttaa myös muiden ympärillä olevien, yhdistysten jäsenten ja yhteystyökumppaneiden, valintoihin.

Kirjoitimme artikkelin muovikorttien digitalisoimisesta. Artikkelissa kerroimme, kuinka teknologia menee eteenpäin ja muovikorttien käyttämistä kannattaa vähentää. Monipuoliset teknologiset ratkaisut ovat olemassa. Kirjoitimme ” Muovikorttien painaminen ja käyttäminen on ollut toimiva ratkaisu yrityksillä ja yhdistyksillä kymmeniä vuosia. Markkinoilla tarvitaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Älypuhelimissa toimivien mobiilikorttien kysyntä on kasvanut. Intellipocket on tuonut markkinoille uuden sukupolven mobiilijäsenkortti -ratkaisun. Se ei kuormita ympäristöä toisin kuin muovikortit. Pieniä päätöksiä yhdistykselle, suuria edistysaskelia yhdistyksen kehityksessä.” 

Kuuluuko kestävä kehitys tulevaisuuden strategiaanne? Jos vastaus on kyllä, kerromme mielellämme lisää mobiilisovelluksen mahdollisuuksista muovikorttien painamisen minimoimiseksi tai tarpeen poistamiseksi.

 

 

Kuinka uusia yhdistyksen jäsenetuja voidaan tarjota jäsenille?

 

Suomesta löytyy useita hyviä yhteistyökumppaneita, joiden tuotteita tai palveluita voidaan tarjota yhdistysten jäsenille jäsenetuina, esimerkiksi Ärräkoodi, etukuponki urheiluotteluun tai kuntosalille. Yhdistyksen haasteena on joskus jäsenetujen toimittaminen tai viestittäminen jäsenistölle.

Kuinka jäsenetuja voidaan jakaa tasapuolisesti niin, että mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus hyödyntää yhdistyksen jäsenetuja? Perinteisesti jäsenedut julkistetaan nettisivuilla, jäsenkirjeessä ja jäsenlehdessä. Kaikki jäsenet lukevat jäsenedut ainakin kerran vuoden aikana. Voisivatko jäsenet hyötyä jäseneduista enemmän, jos jäsenedut kulkisivat puhelimen mukana koko ajan? Voisivatko jäsenedut pohjautua verkkokauppojen etukoodeihin, erilaisten palvelun tuottajien koodeihin, jäsenkorttitunnistukseen, mobiiliin kausikorttiin Digitaalisessa maailmassa avautuu koko ajan paljon uusia mahdollisuuksia. Esimerkki verkkokauppatoteutuksesta on Wallet Pass teknologian integroiminen yhdisytksen verkkokauppaan. Verkkokauppatuote ( tunniste) lähetetään automaattisesti asiakkaan tai jäsenen puhelimeen. Jäsenkortti ( jäsentunniste ) oikeuttaa alennuksiin yhdistyksen omissa tai yhteistyökumppaneiden pisteissä. Sivun yläreinan kuvituskuvassa on toteutettu automatisoitu ratkaisu Suomen Hostellijärjestölle.

Nykyaikaisilla mobiilisovelluksilla voidaan rakentaa myös henkilökohtaisia etukuponkeja jäsenien käyttöön ja samalla tarjotaan yhteistyökumppaneille mahdollisuus mitata ko. etukupongin käyttömäärää ja vaikutusta kohderyhmään. Kirjoitimme vähän aikaa sitten oman artikkelin jäsenkorttien digitalisoitumisesta ja sen mahdollisuuksista, käy lukemassa artikkeli “ Tee ympäristöteko! Uudista jäsenkortti sähköiseksi mobiilikortiksi “.

 

 

Mobiilisovellus toimii yhdistyksen jäsenhankinnassa

 

Nykyaikaisiin yhdistysten jäsensovelluksiin on sisäänrakennettu suosittelumoduuli, jonka avulla nykyinen jäsen voi suositella yhdistystä kavereilleen. Kun suosittelun saanut kaveri esimerkiksi liittyy yhdistyksen jäseneksi, voidaan suosittelija palkita automaattisesti esimerkiksi yhteistyökumppanin etukupongilla tai verkkokaupan koodilla. Digitaalisuus tuo uusia työkaluja yhdistyksen käyttöön yhdistyksen koosta riippumatta. Olisiko suosittelutyökalusta hyötyä teidän jäsenhankinnassa?

 

 

Kuinka parannetaan yhdistyksen keskusteluyhteyttä jäsenistön kanssa?

 

Mobiilisovelluksella voidaan kehittää yhdistyksen viestintää tehokkaammaksi. Yhdistyksen oma mobiilisovellus tarjoaa uuden kanavan keskustella jäsenien kanssa esimerkiksi erilaisten kyselypalveluiden kautta kuten Webropol, SurveyMonkey tai Google Forms. Kyselytyökalu voidaan linkittää palautekanavaksi mobiilisovellukseen, jonka avulla jäsenistölle voidaan levittää yhdistyksen rakentama ajankohtainen kysely, tapahtuman palautekanava tai jokin muu jäsenistöltä tarvittava palaute esimerkiksi ennen tai jälkeen liittokokouksen.

Yhdistyksen oma mobiilisovellus toimii viestinnän työkaluna ja avaa samalla useita uusia digitaalisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi sekä uusien yhteistyökumppaneiden mukaan ottamiseksi esimerkiksi mainosmediana jäsenlehden rinnalla.

 

 

Mobiili yhdistyksen jäsenetu -kuponki on nopea tapa tarjota uusia jäsenetuja

 

Uusien jäsenetujen jakelu ja mittaaaminen on mahdollista yhdistyksen omalla mobiilityökalulla. Yhteistyökumppanien tarjoamat jäsenedut voidaan levittää ja hyödyntää mobiilisovelluksen kautta ja samalla kerätään arvokasta yhdistyksen ja yhteystyökumppaneiden käyttöön. Jäsenetujen ja kampanjoiden tuloksien paremmalla analysoinnilla kehitetään yhdistyksen ymmärrystä jäsenen ajankohtaisista tarpeista.

 

 

Viestintä jäsenetuja tarjoavan yhteistyökumppanin kohderyhmälle

 

Viestintä on taitolaji. Joko tiellä on käytössä mobiilisovellus, jonka avulla jäsenien segmentointi on helppoa? Uusia jäsenetuja mietittäessä kannattaa hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuudet. Erilaisten tunnisteiden, pääsylippujen, kampanjakoodien ja etukuponkien avulla voidaan aktivoida niin yhteistyökumppaneiden markkinointia kuin jäsenten omia jäsenetujen käyttämistä.

Voisiko jäsenetu olla kausikortti? Kyllä, jäsenetuna toimii kausikortti jonka jäsen pystyy itse aktivoimaan ostamalla siihen lisäaikaa yhteistyökumppanilta. Tämä ei työllistä yhdistyksen henkilökuntaa kuin palvelun tai kausikortin lanseerauksessa. Helppoa!

 

 

Kuinka yhteistyökumppanin jäsenetu tuottaa yhdistykselle lisäarvoa?

 

Parhaat yhteistyökumppanit ovat mukana yhdistyksen toiminnan kehittämisessä mm. jäsenpalveluiden ja jäsenetujen osalta. Kun jäsenedut suunnitellaan yhdistyksen arvojen , tavoitteiden ja toiminnan mukaiseksi, saadaan jäsenistöltä usein kiitoksia. Useassa yhdistyksessä tämä on toteutettu yhdistyksen oman mobiilisovelluksen avulla. Mobiilisovelluksen keräämää tietoa hyödynnetään yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyössä esimerkiksi viestinnässä, jatkokampanjonnissa tai osana jäsenlehden mainospaketteja. Yhdistyksen mobiilisovellus voi toimia myös mediakanava yhteistyökumppaneille.

Intellipocket on toimittanut jäsensovelluksen useille pienille ja suurille yhdistyksille yhdistyksille . Sen avulla analoginen jäsenkortti muutetaan digitaaliseksi, tarjotaan jäsenille jäsenedut suoraan mobiilisovellukseen ja parannetaan yhdistyksen viestintää jäsenille ja luottamushenkilöille.

 

 

Voidaanko yhdistyksen jäsenrekisteritoimijat integroida mobiili jäsenkortti -ratkaisuihin?

 

Intellipocket on toteuttanut integraatioita liittojen jäsenrekisteri toimijoiden järjestelmiin. Näissä ratkaisuissa jäsenrekisteritoimija toimii master-tietokantana ja hallitsee mobiilisovelluksen jakelua jäsenille ja entisille jäsenille.

Tarvittaessa jäsensovelluksen toiminta voidaan keskeyttää helposti kun yhdistyksen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua tai irtisanoo jäsenyytensä.

 

 

Digitalisoi jäsenkorttisi mobiilikortiksi!

 

Suunnitteletko yhdistyksen jäsentunnisteen eli jäsenkortin uudistamista? Jäsenkortin päivittämisen yhteydessä törmätään usein oletukseen, että iäkkäät jäsenet eivät sitä osaisi käyttää. Erään Intellipocketin asiakkaan jäsenkunta koostuu 15-90 vuotiaista joista jokainen käyttää mobiilisovellusta sujuvasti älypuhelimellaan. Pääset tutustumaan muutamaan yhdistysasiakkaaseen Intellipocketin sivuilla.   Digitaalisuus on nykypäivää ja säästää ympäristöä,  jäsenten aikaa ja yhdistyksen kustannuksia.