Uusi Mobiilijäsenkortti on helppo ja turvallinen yhdistyksen mobiilikortti -tunniste

Uusi Mobiilijäsenkortti on helppo ja turvallinen yhdistyksen mobiilikortti -tunniste

Intellipocket asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus hyödyntää Intellipocket uusinta valmista teknologiaa yksinkertaisten mobiilijäsenkorttien käyttämiseen. Uusi mobiilijäsenkortti on helppo asentaa älypuhelimen omaan lompakkoon ja on aina mukana. Mobiilijäsenkortin saa käyttöön muutamassa päivässä. Se on myös helppo laajentaa maksulliseksi jäsenkortiksi, joka aktivoituu automaattisesti oston yhteydessä ja passivoituu jäsenkauden umpeuduttua. Tämä helpottaa yhdistyksen jäsen hallintaa, jäsenmaksujen keräämistä sekä säästää yhdistyksen työntekijöiden aikaa.

“ Mobiilijäsenkortti on helppo asentaa iPhone tai Android -puhelimen omaan lompakkoon. Kyse ei ole kolmannen osapuolen lompakkosovelluksesta ja sinne asennettavasta jäsenkortista vaan laitevalmistajan puhelimen käyttöjärjestelmän omasta lompakkosovelluksesta, jonne tallentuvat myös maksukortit ja luottokortit. Se on siis turvallisuudeltaan parempi kuin perinteiset WebAppi (PWA) sovellukset. “ kertoo Intellipocketin myynnistä vastaava Arto Kunnola.

Mobiilijäsenkortti on puhelimessa oleva tunniste, joka asentuu puhelimen lompakkoon. Googlen ja Applen standardoima jäsenkortti on toiminnoiltaa hyvin yksinkertainen. Jäsenkortin toimittaminen voi myös automatisoida. Tarvitaan vain integraatio esimerkiksi CRM- tai Jäsenrekisterijärjestelmään. Intellipocket ratkaisuissa käytetään avointa API -rajapintaa, joka mahdollistaa helpon integroituvuuden esimerkiksi jäsenrekisteriin tai verkkokauppaan.</p>

 

 

Patentointu varmatoiminen ja turvallinen mobiilijäsenkortti

 

Intellipocket on patentoinut useita teknologiaratkaisuja mobiilijäsenkortin ympärille esimerkiksi mobiilijäsenkortin toimittaminen yhdistyksen jäsenen puhelimeen.  Ratkaisu on luotettava. Helpolla ja varmatoimisella ratkaisulla vähennetään yhdistyksen jäsenien tukipyyntöjen määrää.

“ Intellipocketin mobiilijäsenkortti on toteutettu Wallet Pass -teknologialla. Jäsenkortti on ladattavissa puhelimen omaan lompakkoon joko jäsenen rekrytointilomakeen tai jäsenrekisteri-integraation kautta. Jäsenkortti asentuu automaattisesti iPhone- tai Android -puhelimen Lompakko -sovellukseen. Turvallisuutta ei nykypäivänä koskaan korosteta liikaa. Wallet Pass teknologia on turvallinen valinta jäsenkorttien toteuttamiseksi. Yksinkertaisuus korostuu tässä tunniste -ratkaisussa.“ – jatkaa Arto.

Mobiilijäsenkortti -ratkaisussa voidaan käyttää yhdistyksen omaa visuaalista ulkoasua ja hallinnoida käyttäjien tietoja. Intellipocket on rakentanut Wallet Pass -teknologiaa hyödyntävän taustajärjestelmän, jonka kautta on helppoa hyödyntää ja seurata mobiilijäsenkortin käyttöä. Taustajärjestelmän kautta voidaan lähettää mobiilijäsenkortteja uusille jäsenille yksittäin tai massana hyödyntämällä esimerkiksi Excel -tiedostoja.

“ FMOC -yhdistys säästi huomattavan määrän yhdistyksen euroja kun he ottivat mobiilijäsenkorttipalvelun käyttöönsä. Nykyään heidän ei tarvitse painattaa erikseen kalliita muovisia yksilöityjä jäsenkortteja. Työaikaa ja postikuluja säästyy merkittävä summa vuodessa. “ – Kertoo Arto.

Lue lisää FMOC mobiilijäsenkortti ratkaisusta täältä.

 

 

Miten mobiilijäsenkortti voi toimia digitaalisena tunnisteena?

 

Laitevalmistajat Apple ja Google panostavat tiedon turvallisuuteen. Siksi Wallet Pass teknologian kehittyessä siitä tuli markkinoiden turvallisin mobiilikortti -ratkaisu. Mobiilijäsenkortti tallentuu puhelimen omaan lompakkoon. Samassa lompakossa on kuluttaja-asiakkaan oman maksukortit.

Yhdistyksen jäsentunnistautuminen helpottuu tulevaisuudessa wallet pass -ratkaisujen avulla. Tulevaisuudessa tunnistetaan jäsenyys mobiilijäsenkortilla maksupäätelaitteessa, joka tulee esim. Googlen Smart Tap tai Apple VAS teknologiaa. Maksu maksetaan normaalisti puhelimen lompakon maksukortilla tai muovisella luottokortilla.

Yhdistyksen tulevaisuuden turvallinen mobiilijäsenkortti (Wallet Pass -teknologia) mahdollistaa mobiilin tunnistautumisen jäsennnumeron avulla maksupäätelaitteella korttimaksun yhteydessä.

  • Näyttökorttina puhelimen näytöltä
  • QR-koodista mobiilista jäsenkortista
  • NFC -tunnistautumisen puhelimen avulla

 

 

Mitä hyötyä yhdistykselle on digitaalisesta tunnisteesta ?

 

Kustannussäästöt ovat merkittäviä isoille ja pienille yhdistyksille kun jäsenkorttien painamiselta, yksilöimiseltä ja jakelulta sekä hallinnointityöltä vältytään kokonaan. Kustannussäästö syntyy korvattaessa analoginen teknologia ( muovikortit tms. ) digitaalisella mobiilikortilla sekä työajan säästöllä.

 

Intellipocketin turvalinen mobiilijäsenkortti on tulevaisuuden mobiilikortti -ratkaisu kaikille yhdistyksille, urheiluseuroille ja ammattiliitoille

Yhdistyksen jäsenkortteja on toteutettu muovikortteina, paperikortteina, PDF -kortteina, mobiilisovelluskortteina ja näiden yhdistelminä. Yhdistyksen jäsen uudistaa jäsenyytensä vuosittain. Jäsenmaksun maksaminen on tärkeä asia, sillä usean yhdistyksen toiminta riippuu jäsenmaksutuloista. Jäsenen jäsenmaksulaskutus ja maksujen kerääminen kannattaa tehdä huolellisesti ja mahdollisimman helposti.

Mobiilijäsenkortti mahdollistaa useita kustannussäästöjä kuten jäsentunnistekustannusten pienentyminen, jäsenmaksujen hallinta, ajansäästö, jne. Mobiilijäsenkortti on myös luontoa säästävä työkalu yhdistyksille, jotka ovat nostaneet kestävän kehityksen osaksi strategiaansa ja toimintaansa.

“ Monet mobiiliratkaisut mahdollistavat uusia kehitysmahdollisuuksia. Turvallinen mobiilijäsenkortti voidaan toteuttaa myös kausikortti -mallin mukaisesti. Kausikortti -ratkaisussa jäsen lataa aktivoimattoman mobiilijäsenkortin puhelimeensa ja ostaa jäsenyyden seuraavalle esimerkiksi 12 kk ajalle suoraan mobiilijäsenkortista. Tästä Intellipocket on rakentanut demon “ kahvipassi “, joka hyödyntää kausikortti -mallia kahvilan ratkaisuna. Samaa ratkaisumallia voidaan hyödyntää yhdistyksen jäsenmaksujen keräämisessä tai urheiluseuran kausikortti ratkaisuna. “ – selkeyttää Arto .

 

Ketterä mobiilijäsenkortti yhdistyksen käyttöön

Markkinoilla on useita vaihtoehtoja jäsenkortin kehittämiseksi. Mitkä asiat ovat yhdistyksen kannalta tärkeimmät ja mitä jäsenet arvostavat? Erot WebAppin (PWA) , Natiivi sovelluksen ja Wallet Pass -pohjaisen jäsenkortissa syntyvät käyttötarpeesta. Kukin soveltuu omaan tarkoitukseensa erinomaisesti. Mobiilijäsenkortti -ratkaisussa Wallet Pass on tulevaisuuden vaihtoehto johon mm. Apple ja Google panostavat merkittävästi mm. tarjoamalla useita ratkaisuja jäsenyys ja lojaliteetti sektoreille.

 

 

Miksi turvallinen mobiilijäsenkortti on tärkeä asia yhdistyksen toiminnan kehittämisessä?

 

Syitä on useita. Alla listaus perusominaisuuksista ja Intellipocketin mobiilijäsenkortin hyödyistä yhdistyksille kuten liitto, urheiluseura, pieni harrastajayhdistys tai kannatusyhdistys.

  • Laitevalmistajien Apple ja Google puhelimen käyttöjärjestelmän lompakoiden käyttäminen kasvattaa turvallisuutta.
  • Apple ja Google lompakko varmistaa jäsenien tietojen pysymisen vai yhdistyksen omistuksessa.
  • Intellipocketin patentoima helppo ja luotettava mobiilijäsenkortin toimittaminen ja toimituksen varmistaminen. Turvallinen mobiilikortti on aktiivisessa käytössä niin pienillä yhdistyksillä kuin suurilla yrityksillä.
  • Mobiilijäsenkortti voi sisältää useita tunnisteita; näyttökortti, QR-koodi. Tämä mahdollistaa mm. tulevaisuuden maksupäätelaitteiden hyödyntämisen jäsentunnisteena esimerkiksi polttoainepisteellä.
  • Kustannustehokas ja yksinkertainen jäsentunniste muovikorttien tai muiden analogisten tunnisteiden tilalle. Digitaalisen mobiilijäsenkortin käyttöönotto on helppoa, nopeaa ja se parantaa yhdistyksen viestintää jäsenilleen. Digitaalisuus tuo aina uusia toimintatapoja jotka helpottavat työskentelyä. Mobiilijäsenkortti on jäsenellä aina mukana.
  • Mobiilijäsenkortti toimii tunnisteena integroitavaan esimerkiksi CRM- tai jäsenrekisterijärjestelmään ja verkkokauppaan. Näin saadaan automatisoitua jäsenkorttien toimitusta, säästettyä jäsenen aikaa sekä parannettua jäsenkokemusta
  • Mobiilijäsenkortin hyödyntäminen osana WebApp / Natiivisovellus -ratkaisua. Kausikorttien myynti ja markkinointi on mahdollista mobiilisovelluksessa. Kausikorttien myyminen digitaalisena versiona on helppo toteuttaa. Mobiilikausikortti on jäsenellä / urheilijalla aina mukana puhelimen lompakossa. Kausikorttiratkaisu on rakenteeltaan erilainen verrattuna mobiilijäsenkorttiin

 

 

Kuinka paljon mobiilijäsenkortti maksaa yhdistykselle?

 

Suurin kustannus yhdistyksissä syntyy….. usein menetetyn ajansäästön muodossa. Päätöksenteko on usein hidasta ja päätöksen tekijöitä useita. Nykyisen jäsenkortin päivittäminen on tehty Intellipocketissa helpoksi. Turvallinen mobiilijäsenkortti voidaan myös pitää panostuksena tulevaisuuteen. Puhelimessa oleva kortti helpottaa jäsenten tunnistamista, uusien jäsenien hankintaa sekä yhdistyksen palveluiden tarjoamista esimerkiksi notifikaatio- tai tekstiviestin avulla.

Mobiilijäsenkortin hinnat alkavat  n. 800 eurosta ja kuukausittaisesta ylläpito- ja tukimaksusta. Mobiilijäsenkortin hinta rakentuu käyttäjämäärän ja toiminnallisuuksien pohjalta. Intellipocketin mobiilijäsenkorttia käytetään pienissä ja suurissa yhdistyksissä. Intellipocketin oma tiimi on suunnitellut, rakentanut ja kehittänyt mobiiliratkaisua useita vuosia useiden erikokoisten yhdistysten tarpeisiin.

Suunnitellaan teidän yhdistyksellenne tulevaisuuden turvallinen mobiiilijäsenkorttiratkaisu, ota yhteyttä.

 

Haluatko lisätietoja mobiilikortista? Tutustu tähän blogiartikkeliimme ” Mobiilikortti, helppo tunniste asiakkaillesi Apple / Google Wallet Pass -ratkaisulla ”, jossa kerrotaan mitä hyötyä uudesta mobiilijäsenkortista on nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu pitkäaikaisiin Intellipocketin asiakkaisiin joiden kanssa olemme saaneet tehdä yhteistyötä useiden vuosien ajan.

Onko yhdistyksesi kiinnostunut jäsenhankinnasta, digitaalisesta puskaradiosta tai tulevaisuuden ratkaisuista yhdistysten käyttöön? Jos vastauksesi on kyllä, ole yhteydessä myyntiimme. Pidämme kiinnostuneet yhdistystoimijat ajantasalla.