Saako Suomessa palkita anniskeluravintolan asiakkaita bonuksilla ja leimoilla joissa kassajärjestelmat automatisoivat kanta-asiakasohjemaa mobiilikortin avulla

Saako Suomessa palkita anniskeluravintolan asiakkaita bonuksilla ja leimoilla?

Suomessa yleisimmin käytössä kantis-ohjelmat on pitkälle suunniteltuja koko yrityksen liiketoimintaa edistäviä ohjelmia. Kantis-ohjelma ei ole “vain” markkinointikulu. Kuluttajia palkitaan hyvästä asiakkuudesta useilla eri tavoilla. Mittareina palkinnolle ovat mobiilileimakortit, mobiilissa toimiva pistekertymät, mobiilissa toimivat bonuskertymät ja mobiilissa toimivat käyntilaskurit.

Kuluttajan ostaessa retail tuotteita ( esimerkiksi alv. ryhmä 14% elintarvikkeet) kuluttajalle voidaan antaa palkinnoksi keräilyleimoja tai bonuskertymää. Alkoholituotteiden ostamisesta ei Suomessa saa palkita bonuskertymällä, keräilyleimalla tai bonuspisteillä Alkossa eikä ravintoloissa, baareissa tai yökerhoissa eli ns. anniskeluravintoloissa.

 

 

Kuinka anniskeluravintola voi palkita hyviä kantis-asiakkaitaan?

 

Kanta-asiakasohjelma on loistava työväline asiakaskohtaamisten kasvattamiseksi, uuden asiakasvirran rakentamiseksi sekä asiakkaiden sitouttamiseksi. Anniskeluravintolassa kantisohjelma ei voi rakentua asiakkaan alkoholiostoihin mutta se voi pohjautua asiakaskäyntiin ravintolassa. Käyntilaskuri toimii esimerkiksi näiden yökerhojen ja ravintoloiden kanta-asiakasjärjestelmässä; Sports Academy, Karma, Sokos Hotelli Vantaa SVAC

Asiakaskäynti on aina uusia asiakaskohtaaminen. Asiakaskokemus rakentuu anniskeluravintolan monesta elementistä. Yksi niistä on asiakaskohtaaminen. Kuinka asiakas kohdataan asiakaspolun useissa pisteissä? Kuinka hyvin se on suunniteltu vaikuttaa paljon ravintolan myyntiin ja tulokseen.

 

Yökerhon ja anniskeluravintolan kanta-asiakas ohjelma perustuu Intellipocket käyntiseurantaan ja käyntilaskuriin

 

 

Anniskeluravintolan myynnin kasvattaminen on tärkeää!

 

Kuka rakentaisi kantis-ohjelman jos sen tavoite ei ole kasvattaa myyntiä suoraan tai välillisesti tyytyväisten, ravintolan heimon kuuluvien kanta-asiakkaiden kautta? Kanta-asiakasohjelma perustuu kantis-asiakkaiden toistuviin käynteihin ravintolassa, kertaostoksen sekä ostokertojen tiheyden kasvattamisen. Suurin osa kanta-asiakasohjelmista pohjautuu kanta-asiakasjärjestelmään, jossa automaation avulla pystytään palvelemaan ja ohjaaman kuluttaja-asiakasta kanta-asiakasohjelman mukaisesti.

Anniskeluravintoloissa kanta-asiakasjärjestelmä pohjautuu asiakaskäynteihin. Asiakaskäynnit mahdollistavat asiakaskohtaamisen ja henkilökunta myy ja palvelee asiakasta asiakasohjelman mukaisesti. Kuulostaapa teoreettiselta mutta oikeastaan hyvin yksinkertaiselta. Käyntiseuranta mahdollistaa asiakkaiden sitouttamisen anniskeluravintoloissa aivan kuten keräilyleimakortit ja bonuskertymät päivitäistavarakaupoissa tai kuntosaleilla. Kanta-asiakas käy anniskeluravintolassa useammin kuin satunnainen asiakas, jokainen asiakaskäynti kasvattaa myyntiä. Kantis-ohjelma kannustaa ja palkitsee kanta-asiakkaita. Mitä useammin kanta-asiakas käy ravintolassa, sen parempi myynnin näkökulmasta.

Kanta-asiakasohjelmassa halutaan ohjata asiakas käymään ravintolassa myös seuraavan kerran kun hän ajattelee käyvänsä ravintolassa. Toimivalla kanta-asiakasohjelmalla on merkittävä vaikutus asiakasvirtaan ja ravintolan myyntiin. Eräät kuluttaja-asiakkaat tekevät ravintolan valinnan esim. mihin kanta-asiakasohjelmana he kuuluvat tai vakio-asiakkaina toivovat ravintolalta toimivaa kanta-asiakasohjelmaa.

 

 

Kuinka yökerhon tai anniskeluravintolan kanta-asiakkaita palkitaan?

 

Kantis-asiakkaan palkitseminen on helppoa. Kun kanta-asiakas tuntee tulleensa huomioiduksi, kasvattaa se osaltaan asiakkaan lojaliteettia ravintolaa kohtaan. Jokaisen anniskeluravintolan kannattaa laskea, mikä heidän liiketoiminnalleen on kannattavaa palkitsemista.

Kun kanta-asiakas on käynyt esim. 10 kertaa yökerhossa, hänet palkitaan automaattisesti kanta-asiakassovellukseen lähetettävällä etukupongilla. Joissakin ravintoloissa etukuponki palkintona on ilmainen narikka, alennus pääsylipusta, lippu jonon ohi neljän ystävän kanssa tai jotain muuta asiakkaalle arvokasta. Palkitseminen voi myös kannustaa lisäostoihin kuten etukuponki kuukauden olut + nakkimuki tai kuohuviinipullot  kantis hintaan. Pienet teot tuovat isoja vaikutuksia. Kantisasiakkaita kannattaa palkita niin että asiakkaalle jää positiivinen muistikuva hänen huomioimisestaan, saadusta hyödystä tai edusta kanta-asiakkaana.

Intellipocket on kehittänyt yökerhoille ja anniskeluravintoloille kantis-järjestelmän, jonka ravintola pystyy aloittamaan nopeasti. Kanta-asiakastarpeiden kasvaessa moduulipohjainen Saas-palvelu on mahdollista kasvattaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ravintolan toiminnan tai tarpeiden kasvaessa. Haluatko tutustua anniskeluravintoloiden ja yökerhojen kanta-asiakasjärjestelmään lisää?