Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kanta-asiakas -ohjelma on kannatava investointi ravintolan asiakasmäärän, myynnin ja kannattavuuden kasvattamiseksi

Kuinka rakennan kanta-asiakas -ohjelman ravintolaan?

Kanta-asiakas -ohjelma on helppo ja edullinen tapa kasvattaa ravintolan myyntiä. Useat tutkimukset osoittavat, uuden asiakkaan hankinta on yli 5x kalliimpaa kuin vanhan pitäminen. Siksi vanhoista asiakkaista kannattaa pitää hyvää huolta. Panostamalla erilaisiin asiakasohjelmiin, kasvaa ravintolan myynti ja kannattavuus. Huolellisesti suunniteltu ja toteutetun asiakasohj elman takaisinmaksuaika on lyhyt. Asiakasohjelmat kasvattavat myös ravintoloiden ja kahviloiden brändiä ja asiakasuskollisuutta.

Jotkut asiantuntijat väittävät kanta-asiakasohjelman olevan kallis investointi. Nykyteknologian avulla mobiilikanta-asiakasohjelma on erittäin helppo, edullinen ja nopea toteuttaa. Käytännössä mobiilin kanta-asiakasohjelman avulla ravintolan brändi logo on asiakkaan älypuhelimen näytöllä koko ajan. Mobiilisovelluksen kautta ravintola pystyy helposti viestimään, markkinoimaan palveluitaan asiakasohjelmaan liittyneelle asiakkaalle. Samalla ravintola pystyy keräämään asiakastietoa ja kasvattamaan asiakasymmärrystä. Laadukkaan tiedon avulla pystytään tekemään nopeita ja faktaan pohjautuvia päätöksiä ravintolan liiketoiminnan kehittämiseksi.

 

 

Mitä ravintolan ja kahvilan kanta-asiakas -ohjelmat sisältävät?

 

Yksi tärkeimmistä kanta-asiakasohjelman perusteista on määrittää sen tavoite. Mitä kanta-asiakas ohjelmalla halutaan saavuttaa? Tämä kannattaa pitää koko kanta-asiakasohjelman kulmakivenä, kun sitä lähdetään muotoilemaan, tuotteistamaan ja laskemaan kanta-asiakasohjelman kannattavuutta.

Markkinoinnin näkökulmasta yksi kalleimmista markkinoinnin investoinneista on sisällöntuotanto. Yrityksen tuottamaa sisältöä voidaan hyödyntää kaikissa ravintolan medioissa kuten verkkosivut, Facebook, Instagram ja mobiili kanta-asiakassovellus.

Mobiilin kanta-asiakasohjelma on ravintolan oma media. Sen avulla asiakasviestintä on helppoa ja asiakkaille voidaan toteuttaa tärkeälle asiakassegmentille kohdennettua viestintää. Kanta-asiakasohjelman kautta asiakas saa hyötyjä ja sitoutuu paremmin ravintolan asiakkaaksi. Perinteisesti kanta-asiakkaille lähetetään tarjouksia ja kuponkeja, ne kasvattavat myyntiä ja sitouttavat asiakasta ravintolaan. Mobiili kanta-asiakasohjelman avulla ravintola voi toteuttaa asiakassegmenttien avulla tarkemmin kohdennettua viestintää, osallistaa VIP asiakkaita tai aktivoida nukkuvia asiakkaita. Kanta-asiakasohjelma rakentaa myös yhteisöllisyyttä ravintolan brändin ympärille. Monet ravintolat ovat osallistaneet henkilökunnan ja rakentaneet oman sisäisen viestintä-, perehdytys-, koulutuskanavan henkilökunnalleen.

 

 

Kuinka kallis kanta-asiakasohjelma on?

 

Kanta-asiakasohjelmaa suunniteltaessa on tärkeätä laskea Excelissä kanta-asiakasohjelman kannattavuus. Kuinka paljon kanta-asiakasohjelmaan investoidaan euroja ja aikaa, ennen kuin se alkaa tuottamaan myyntiä riittävästi? Kuinka paljon kanta-asiakkaita tarvitaan, jotta kannattavuus saadaan nostettua halutulle tasolle tai ravintola pääsee tavoitteeseensa. Tavoite kanta-asiakkaiden määrästä kannattaa asettaa korkealle.

Suomessa on useita ravintoloita, joilla on tuore asiakasrekisteri nykyisistä ravintolan asiakkaista mobiilin kanta-asiakasjärjestelmän ansiosta. Ravintoloille on tehty useita hyviä ratkaisuja kuten CRM -pilvipalvelut ja integraatiot kassajärjestelmiin. Mitä työkaluja ravintolasi käyttää asiakaymmärryksen parantamiseksi?

Edullisimmillaan ravintolan kanta-asiakassovelluksen saa käyttöön on n. 2 500-3 500 € + kuukausittainen ylläpito-/asiakastukimaksu. Pidemmälle kehitetty älykkäämmän kanta-asiakasjärjestelmän alkuinvestointi on n. 4 000-6 000 €. Mahdolliset integraatiot muihin järjestelmiin kuten CRM, kassajärjestelmä, talousjärjestelmä tai SAP -järjestelmään suunnitellaan aina erikseen.

 

 

Kuinka ravintolan lounasleimakortti digitalisoidaan?

 

Kartonkisten leimakorttien ja lounaskorttien käyttäminen on ravintoloissa yleistä. Mobiili kanta-asiakasohjelma muuttaa lounasleimakortin esimerkiksi pizzakortin digitaaliseksi. Mobiilikortin avulla ravintola kasvattaa asiakasymmärrystään ja päätöksen teko nopeutuu ajantasaisen tiedon avulla. Asiakasrekisteriin tallennetaan mm. asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tarvittaessa asiakkailta voidaan myös kysyä tarkentavia asiakastietoja kuten erityisruokavaliota, ketjun suosikki ravintolaa, tms. Ravintolan kassa-järjestelmä voidaan integroida mobiilikanta-asiakasjärjestelmään ja hyödyntää kassajärjestelmän tietoja kanta-asiakasjärjestelmässä asiakasymmäryksen parantamiseksi. Kanta-asiakas ohjelmalla pystytään myös hallitsemaan kuluttaja-asiakkaan markkinointilupia. Näitä hyödyntämällä voidaan asiakkaille tarjota ravintolan palveluita asiakasta kiinnostavalla tavalla.

 

 

Miksi mobiiliin kanta-asiakasohjelmaan kannattaa investoida?

 

Suomessa on useita ravintoloita ja loistavia kahviloita, joilla on olemassa kanta-asiakasjärjestelmä, mutta sen hyödyntäminen on puutteellista. Jollakin ravintoloilla on kanta-asiakasrekisterissä vain muutama tuhat jäsentä, vaikka asiakasvirta mahdollistaisi yli 50 000 asiakkaan kanta-asiakas -rekisterin. Tämä saattaa johtua kevyestä kanta-asiakasohjelman lanseerauksesta tai ravintolan johto ei pidä tätä strategisesti tarpeeksi tärkeänä myynnin ja markkinoinnin työvälineenä.

Kanta-asiakasjärjestelmä on asiakaskokemusta kehittävä ravintolan myynnin ja markkinoinnin työväline. Sillä on mahdollista kasvattaa ravintolan myyntiä ja kannattavuutta sekä kasvattaa ravintolan brändiä. Ravintolan kanta-asiakasohjelmaa rakennettaessa, kannattaa panostaa myös lanseeraamisen suunnitteluun. Ravintolan henkilökunta on hyvin tärkeässä roolissa kanta-asiakasohjelman lanseerauksessa. Henkilökunta kannattaa kouluttaa erittäin hyvin kanta-asiakasohjelmaan. Jokaisen ravintolahenkilökunnan jäsenen pitäisi ymmärtää, mitä etuja kuluttaja saa liittyessään kanta-asiakasohjelmaa. Jos ravintolan henkilökunta ei pysty kertomaan miksi kanta-asiakasohjelman kannattais työ, siihen ei kannata liittyä.

Jos luit tänne asti, olet varmasti suunnittelemassa uutta kanta-asiakasohjelmaa, parantamassa vanhaa tai vaihtamassa kartonkisesta leimakorttista digitaaliseen ympäristöön. Kannattaa tutustua Intellipocketin ratkaisuihin ravintoloiden kanta-asiakas -järjestelmään ja sen mahdollisuuksiin. Intellipocketin kanta-asiakasohjelma ja sen työkalut ovat laajasti käytössä ravintoloissa kuten Roberts Coffee, Soupster, Kalaravintolat. Jos myynnin kehittäminen ja kannattavuuden kasvattaminen ovat ravintolallesi tärkeitä, tutustu lisää Intellipocketin ratkaisuihin täältä

Lisätietoja: