Kanta-asiakasohjelma on kuluttajia sitouttava ja palkitseva yrityksen työkalu

Tarvitaanko kuluttajien palkitsemista? – Yrityksen kanta-asiakasohjelma

Kanta-asiakasohjelma on kuluttajia sitouttava ja palkitseva yrityksen työkalu. Kannattava edullinen investointi osana yrityksen selkärankaa. Moni meistä tekee kuluttajina ostopäätökset voimakkaasti tunteella. Kuluttajat miettivät mm. mistä saisivat parhaalla hinnalla tai edulla hankittua tuotteen tai palvelun. Samalla voidaan miettiä, kuinka yritykselle rakennetaan uskollinen lojaali asiakaskunta.

Mitä tarpeita yrityksillä on asiakasrekisterinsä kasvattamiseksi, lojaalien kuluttaja-asiakkaiden palkitsemiseksi ja myynnin kehittämiseksi yhdessä jälleenmyyjien kanssa? Intellipocket on toimittanut kanta-asiakasjärjestelmiä suomalaisille asiakkaille yli 10 vuotta. Jokainen asiakasyrityksemme on erilainen ja jokaisella on oma tarpeensa kanta-asiakasohjelmalle.

 

 

Kanta-asiakasohjelma on jokaisella yrityksellä uniikki

 

Suunnitteluun kannattaa panostaa. Oletko törmännyt kuluttajan mielenkiintoiseen kanta-asiakasohjelmaan asioidessasi jossain yrityksessä? Voisiko siitä lainata elementtejä yrityksesi kanta-asiakasohjelmaan? Kaikilla yrityksillä on oma konseptinsa kanta-asiakasohjelmassa koska yrityksillä on omat tavoitteet ja tarpeet. Yrityksen talousjohtaja kannattaa osallistaa mukaan kanta-asiakasohjelman suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Onko kanta-asiakasohjelmassa kysymys asiakkaille jatkuvien alennusten antamisesta vai asiakkaiden osallistamisesta sekä asiakkaan ostotiheyden ja tarpeen kasvattamisesta ( eli yrityksesi myynnin kasvattamisesta )?

Tarvitaanko kuluttajien palkitsemista? Jokainen yritys miettii vastauksen omalta kohdaltaan. Jos yritys haluaa hyödyntää kanta-asiakasohjelman mahdollisuudet esimerkiksi myynnin kasvattamiseksi, vastaus on kyllä. Hyötyjä toimivasta asiakkaita palkitsevasta kanta-asikasohjelmasta on useita, yksi niistä on yrityksen oman tiedon ( #omadata ) kerääminen yrityksen päätösten nopeuttamiseksi. Suunnitteletko yrityksellesi asiakkaiden palkitsemis-, osallistamis- tai aktivointityökalua? Yrityksen kannattaa aina laskea tuotteiden tai palveluiden kannattavuus ja suunnitella kanta-asiakasohjelma sen jälkeen. Kuinka kanta-asiakasohjelma tukee yrityksen brändiä ja kuinka se voisi kasvattaa myyntiä ja kehittää yrityksen markkinointia esimerkiksi tarkemman segmentoinnin avulla? Näiden tietojen avulla tiedetään tarkemmin, minkälainen kanta-asiakasjärjestelmä soveltuu yrityksen käyttöön ja kanta-asiakasohjelmalla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Kirjoitimme lyhyen muistilistan asioista joita maailman yksinkertaisimman kanta-asiakasjärjestelmän, pahvisen leimakortin digitalisoinnissa kannattaa huomioida. Käy tutustumassa tähän ja myös muihin blogikirjoituksiin.

 

 

Kanta-asiakasohjelma ja erilaiset yritystarpeet kuluttajien lojaliteetin kasvattamiseksi

 

Tapaamme asiakkaita päivittäin. Keskusteluissa nousee usein esille kanta-asiakasohjelmien osaaminen ja tunteminen. Tapaamisista olemme havainnneet karkeasti laskettuna neljä asiakastarve tai ostajaryhmää. Iloksemme meillä on runsaasti kokemuksia kaikista tarveryhmistä. ( Lue: tämä ei ole akateeminen tutkimus vaan kokemusperäistä analyyttistä havainnointia )

 

Tarvitsen yksinkertaisen kanta-asiakasohjelman, joka sitoo kuluttaja-asiakkaita yritykseeni.

Tarve on selkeä ja yksinkertainen. Asiakkaalla ei ole automatisoitua myyntiä tai markkinointia. Yritys palvelee kuluttaja-asiakkaita mutta asiakasymmärrykseen tarvitaan tietoa. Osa asiakkaista käy säännöllisesti mutta heitä ei tunneta eikä heille voida kohdistaa markkinointia asiakastietojen tai markkinointilupien puuttumisen vuoksi

Pystyykö kanta-asiakasjärjestelmä auttamaan yritystä näiden tarpeiden korjaamiseksi?

Vastaus: Kyllä

 

Tarvitsen paremman kanta-asiakasjärjestelmän käyttööni koska nykyinen palveluntarjoaja ei pysty antamaan riittävästi tietoja, järjestelmä on kankea ja tarvitsen räätälöintiä.

Asiakkaalla on osaamista markkinoinnissa ja he ovat jo aloittaneet asiakaskokemuksen kehittämisen. Asiakas on ottanut käyttöönsä kanta-asiakasjärjestelmän tai muut järjestelmän jossa Loyalty on pienenä modulina mukana. Asiakas tarvitsee tietoa markkinointinsa tueksi mutta ei saa sitä järjestelmästä ulos. Joskus asiakas ei omista keräämäänsä dataa johtuen nykyisen toimittajan sopimuksesta.

Pystyykö Intellipocketin tiimi ja Loyalty kanta-asiakasjärjestelmä auttamaan muutoksessa uuteen kanta-asiakasjärjestelmään?

Vastaus: Kyllä

 

Tarvitsen suuren kuluttaja-asiakas tai yritysasiakasvolyymin tueksi brändiä rakentavan ja tukevan kanta-asiakasjärjestelmän. Järjestelmän täytyy kehittää kuluttajabrändiemme myyntiä. Tarvitsemme myös avoimen API rajapinnan tiimillemme, jotta markkinoinnin työnkulku voidaan optimoida.

Asiakkaan ylin johto on sitoutunut kanta-asiakasjärjestelmän käyttämiseen kuluttaja-asiakkaita sitovana ja palkitsevana työkaluna. Asiakkaalla on ymmärrystä oman tiedon arvosta, sen käyttämisestä ja jalostamisesta. Asiakas suunnittelee toimintaansa datan avulla. Yritys haluaa tukea ja nopeuttaa päätöksiään oman tiedon avulla jota mm. kanta-asiakasjärjestelmästä löydetään.

Pystyykö Intellipocketin tiimi ja tekninen johto auttamaan asiakasta oman tiedon keräämisessä ja asiakasymmärryksen kasvattamisessa?

Vastaus: Kyllä

 

Tarvitsen paremman asiakasymmärryksen kuluttaja-asiakkaistamme. Haluamme oppia asiakkailtamme, palkita parhaita sitoutuneita asiakkaista sekä kohdistaa henkilökohtaisia kampanjoita kuluttaja-asiakkaillemme eri pisteissä asiakaspolulla.

Asiakkaan myyntiorganisaationa toimii tukkurit tai jälleenmyyjät ja yrityksellä ei ole kuluttaja-asiakasrekisteriä omassa omistuksessaan. Tämä hidastaa päätösten tekemistä jälleenmyynnin tukemisessa ja markkinoinnin toteuttamisessa. Yritys haluaa sitouttaa jälleenmyyjiään paremmin tuotteen tai palvelun myyntiin erilaisten kampanjoiden ja mittareiden avulla. Kampanjoiden hyvitysten toteuttaminen jälleenmyyjille ei saa olla kirjanpidollinen sotku vaan laadukkaasti dokumentoitu.

Pystyykö kanta-asiakasjärjestelmä toteuttamaan asiakastarpeen

Vastaus: Ei, mutta Intellipocketilla on Saas -pohjainen Reseller – työkalu integroituna kanta-asiakasjärjestelmään. Tämän avulla vastaus kysymykseen on Kyllä.

 

Mihin ostajaluokkaan tunnet kuuluvasi? Vai löysitkö yrityksesi tarpeita useasta luokasta?

Jos luit tänne asti, uskon että Sinua kiinnostaa kanta-asiakasratkaisujen mahdollisuudet. Kerromme havainnoistamme mielellämme lisää. Sovitaanko virtuaalinen tapaaminen?

* Kirjoittaja Arto Kunnola työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa, innostuu kannattavuudesta, luovuuden hyödyntämisestä ja datasta. Teknologiataustasta huolimatta pystyy selkeyttämään kanta-asiakas ja lojaliteetti aiheita jokaiselle yrittäjälle toimialasta riippumatta. #johtaminen #lojaliteetti #markkinointi