Ravintolan ja kahvilan asiakasohjelma ja tiedolla johtaminen

Ravintolan ja kahvilan asiakasohjelma sekä tiedolla johtaminen

Ravintolan tai kahvilan kanta- asiakasohjelmassa tiedon kerääminen paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi on ollut mahdollista yli 10 vuotta. Teknologian ja palveluiden kehittyessä ovat kanta-asiakasjärjestelmät ja pitkälle kehitetyt asiakasohjelmat auttaneet ravintoloita kasvattamaan myyntiään sekä kannattavuuttaan. Mobiilikanta-asiakasjärjestelmä on osa yrityksen asiakasohjelmaa, ja se mahdollistaa ravintolan brändin kehittämisen sekä tiedon keräämisen tukemaan ravintolapäällikön päätöksen tekoa. Kuinka kallista on päätöksen tekeminen ilman ajantasaista tietoa?

Asiakasohjelma on markkinoinnin työväline ja tärkeä osa ravintolan myyntistrategiaa. Se mahdolllistaa kuluttaja-asiakaiden paremman sitouttamisen ravintolan tai kahvilan asiakkaaksi. Asiakasohjelman avulla voidaan kerätä tietoa ja kasvattaa asiakasymmärrystä sekä segmentoida asiakkaita heidän ostokäyttäytymisen perusteella. Asiakasohjelman avulla voidaan rakentaa ravintolalle tai kahvilalle tarjous- tai sesonkikampanjoita, palkitsemisohjelmia, suositteluohjelmia. Modernit asiakasohjelmat hyödyntävät tekoälyä markkinoinnin automaatiossa.

 

 

Mitä tietoja saadaan kerättyä mobiilista asiakasohjelmasta?

 

Kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden kuluttaja-asiakkaiden perustietoja voidaan hallita kevyessä asiakashallintajärjestelmässä ( CRM ), joka on kanta-asiakasjärjestelmässä. Ravintoloille rakennetusta kanta-asiakasjärjestelmästä selviää, ketkä ravintolassa käyvät usein ( esim. VIP -ryhmä ), ketkä kanta-asiakkaista eivät ole käyneet ravintolassa esimerkiksi kuukauteen, mikä ravintolaketjun ravintola on kaikista suosituin ravintola kanta-asiakkaiden mielestä, jne. Tämän tiedon avulla voidaan palkita aktiivisia tai herätellä nukkuvia asiakassegmenttejä kohdennetulla viestinnällä.

Yksi tärkeimmistä tiedoista asiakasohjelmassa on asiakasymmärryksen kasvattaminen sekä perustiedot asiakaskunnasta ja asiakkaiden markkinointiluvat. Halutessaan kuluttaja-asiakas antaa ravintolalle markkinointiluvan push- notifikaatioviestiin, tekstiviestiin sekä sähköpostiviestiin. Markkinointipäällikkö tai ravintolapäällikkö voi käyttää kanta-asiakasjärjestelmää myös markkinointilupien hallintaan. Järjestelmästä saadaan helposti esille asiakkaat, joille voidaan lähettää sähköpostia ja kenelle tekstiviesti/push-notifikaatio -viestejä. Ravintola voi esimerkiksi muistuttaa asiakasohjelma lähestyvästä rapukaudesta tekstiviestillä tai uudesta menusta. Kanta-asiakasjärjestelmällä voidaan myös toteuttaa viestintää asiakkaan lokaatioon perustuen.

 

 

Asiakasmäärän kasvattaminen asiakastiedon avulla

 

Kanta-asiakasohjelman tavoitteisiin kuuluu kasvattaa asiakkaiden kertaostoa tai ostotiheyttä. Asiakasohjelma mahdollistaa erilaisten kampanjoiden kautta asiakkaan sitouttamisen ravintolan tai kahvilan toimintaan. Henkilökunta on tärkeässä roolissa uusien kanta-asiakkaiden määrän kasvattamiseksi ja liittymään kanta-asiakasohjelmaan. Kanta-asiakkaille voidaan suunnata kohdennettua markkinointia ostotiheyden kasvattamiseksi ja uusien kanta-asiakaiden liittymisetujen hyödyntämiseksi. Asiakasohjelmaan liittyvä suositteluohjelma voidaan lanseerata asiakasrekisterin kasvattamiseksi ja hiljaisten aikojen myynnin kasvattamiseksi. Suositteluohjelman avulla kanta-asiakkaat suosittelevat yrityksen kanta-asiakasohjelmaa ystävilleen. Joissakin suositteluohjelmissa suosittelijoita voidaan myös palkita etukupongeilla, bonuksilla, pisteillä tai leimakortin leimoilla.

Asiakasmäärän kasvattamiseen on useita keinoja. Kysy Intellipocketista lisää asiakasesimerkkejä Intellipocketin yritysasiakkaiden saavuttamista hyödyistä!

 

 

Kuinka asiakasohjelma helpottaa ravintolapäällikön työtä?

 

Kanta-asiakasohjelmaa suunniteltaessa kannattaa asiakasohjelman matematiikka tehdä huolellisesti. Kuinka asiakkaita sitoutetaan, kannustetaan ja palkitaan? Palkitaanko kanta-asiakkaita esimerkiksi tietyn kokoista ostoista, käyntimääristä tai lounaan ostamisesta?

Palkitsemismenetelmiä on useita. Monessa ravintolassa ja kahvilassa on käytössä lounasleimakortti -konsepti, joka voidaan helposti muuttaa puhelimessa toimivaksi mobiilikortiksi. Mobiilikortilla voidaan kerätä leimoja, bonuksia tai ravintolassa käyntejä. Mobiilikanta-asiakasohjelma mahdollistaa myös tekoälyn käyttämisen asiakasohjelmissa. Tausta järjestelmään voidaan ohjelmoida työnkulkua helpottavia prosesseja, jotka toimivat automaattisesti. Esimerkkejä automaatiosta ovat mm. asiakkaiden huomioimiset, palkitsemiset, herättelyt, kiitokset, kyselyt ja äänestykset. Ravintolan kanta-asiakasohjelman automaatioon kannattaa panostaa. Automaation avulla ravintolapäällikölle jää enemmän aikaa mm. myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun sekä ravintolahenkilökunnan asioiden kehittämiseen.

 

 

Asiakasohjelman keräämä tieto kuuluu ravintolalle

 

Intellipocket on toimittanut useille brändeille mobiilikanta-asiakasjärjestelmiä yli 10 vuoden ajan. Intellipocketin järjestelmällä useat ravintolat ovat saaneet työkalun johtamisen tueksi, asiakasymmärryksen parantamiseksi sekä ravintolan myynnin kehittämiseksi. Ravintolan kannattaa kasvattaa asiakasrekisteriään suunnitelmallisesti.

Kanta-asiakas ohjelma on yksi ravintolan markkinoinnin ja myynnin työväline. Sosiaalinen media, kuten Facebook, ei ole kanta-asiakasjärjestelmä vaan yksi yrityksen medioista. Ravintola ei omista sosiaalisen median seuraajalistaa, sillä sen omistaa ko. sosiaalisen median kanava. Intellipocketin mobiilikanta-asiakasjärjestelmässä kaikki kerätty tieto on ravintolan omistamaa tietoa. Intellipocket ei hyödynnä, myy tai jalosta ravintolan omaa asiakastietoa kolmansille osapuolille. Intellipocket on palvelun toimittaja, eikä sillä ole käyttöoikeutta eikä omistussuhdetta ravintolan asiakastietoon. Kerätty asiakastieto asiakasrekisterissä on ravintolalle tärkeätä ja arvokasta.

Markkinoilla on myös edullisia mobiilisovelluksia, jotka pystyvät hyödyntämään ravintolan keräämään tietoa kaupallisesti myymällä ravintolan asiakkaiden tietoja kohderyhmänä muille yrityksille, vaikka muille ravintoloille. Intellipocketin kanta-asiakasjärjestelmän tietokantaan kerättävän tiedon omistaa 100% ravintola. Yritys päättää itse, kuinka kerättyä asiakastietoa yrityksessä käytetään.

 

 

Mobiilikortti on ympäristöteko! – Asiakasohjelman leimakortit digitaaliseksi

 

Elämme yhteiskunnassa, jossa muovin käyttöä kannattaa vähentää kaikin keinoin. Ympäristömme kuormituksen vuoksi muovinen kanta-asiakas jäsenkortti kannattaa vaihtaa digitaaliseen mobiilikorttiin. Muoviseen kanta-asiakaskortiin sisältyy ylimääräisiä kuluja, jotka vältetään käytettäessä digitaalisessa mobiilikorttia. Ylimääräisiä kuluja ovat mm. muovikortin painaminen, varastointi, logistiikka, yms. Muovikortti on hyvin helppo muuttaa ympäristöystävälliseksi mobiilikortiksi.

Mobiilikortti tarjoaa ravintolalle ja ravintolan asiakkaalle useita lisäetuja; uusi viestintäkanava, henkilökohtainen kanta-asiakkaan kuvallinen jäsenkortti, ympäristöä huomioivan asiakaskokemuksen, erilaiset kampanjamahdollisuudet ja kohdennetut etukupongit.

Intellipocket on toimittanut isoille ja pienille ravintoloille useita toimivia mobiilikanta-asiakasjärjestelmiä, joiden avulla on rakennettu ravintolalle tai kahvilalle toimiva asiakasohjelma. Jos tarvitset lisätietoja kanta-asiakasjärjestelmän mahdollisuuksista, käy lukemassa alta kirjoituksemme kanta-asiakasratkaisuistamme ravintoloille.

Lisätietoja: